v i m u . i n f o
Dansk version

Literatur

  • Gunnar Solvang (1984): Husmandsliv. En etnologisk skildring af livsvilkårene i Rønhave-kolonien på Als 1825-80. Odense.
  • Gunnar Solvang (1999): Husmandsliv under afvikling. Udvikling og forandring i et sønderjysk landbosamfund 1975-2000 med hovedvægt på de nye tilflyttere. Odense.
  • Hanne Christensen (2006): Landboliv 1950-2000 – kontinuitet eller brud? En historisk-etnologisk punktundersøgelse af fire midtsønderjyske gårde. I Landbohistorisk Tidsskrift 2006:1-2
  • Hans Schultz Hansen (1993): Det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993. Aabenraa.
  • Helga Moos (1991): Kvindefælder. Kvinder HAR magt! Kvinder ønsker (MÅSKE) ligestilling! Kvinder må tænke ANDERLEDES! København.
  • Helga Moos (1991): Traditioner og visioner. Om vor tids og fremtidens bæredygtige landbrug. Gylling.
  • Lone Jeppesen & Flemming Just (2006): Livet som landmand anno 2004 – en interviewundersøgelse blandt sydvestjyske landmandsfamilier. I Landbohistorisk Tidsskrift 2006:1-2
  • Ole Højrup (1964): Landbokvinden. Rok og kærne. Grovbrød og vadmel. København.
  • Ulrich Lange (2003): Geschichte Schleswig-Holsteins. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Neumünster.

Hinweis: Die hier vorliegende Bibliographie ist aus technischen Gründen nicht komplett. Ein zip-Arkiv mit den vollständigen Literaturlisten kan von dieser Seite heruntergeladen werden.

Bemærk: Litteraturlisten som den foreligger her er af tekniske årsager ikke komplet. En zip-fil med de fuldstændige lister kan downloades her.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
videoVideo
bibliographyLiteratur