v i m u . i n f o
Deutsche version

Mathias Kristensen

Født 1869 i [No name]
Død 1951

Mathias Kristensen blev født i 1869 på Tingstedgård i Grene sogn ved Billund. Som den midterste i en lang søskendeflok var nødt til at søge væk og skabe sit eget. Det var grunden til at han i 1895 købte 125 tønder land hede i Egsgaard mellem Give og Billund. Indtil sin død i 1951 lykkedes det ham at skabe en gård, der var blandt egnens mest veldrevne.

"Mathis o a hier" - som han blev kaldt - giftede sig med Nielsine Christensen, og i fællesskab opdyrkede de heden. Det var ualmindelig hårdt arbejde. I starten havde de ikke heste, så det var køerne der blev spændt for ploven. De startede med at opdyrke en enkelt ager, der kunne skaffe foder til et par køer. De gav både mælk til familien og skaffede lidt penge. Nielsine anlagde en stor køkkenhave, og da der også var får og høns på gården var familien næsten selvforsynende.

I de første år boede Mathias og Nielsine og deres fire børn i et par rum i den ene ende af stalden. Der var ikke meget at rutte med, og da de spurgte en nabo om et lille lån til en vandpumpe blev de afvist; det var alt for usikkert. Alligevel gik det fremad, og jorden blev efterhånden opdyrket. Der blev bygget en ny stald, og i 1910 var der råd til at bygge et stuehus.

Til gården hørte et stykke mose, hvor der kunne hentes tørv. Gården havde også ret til at hente mergel på nabogården, så alt i alt var det et stykke hede med muligheder i. Men det krævede en stor indsats. Mosen kunne både skaffe varme i kakkelovnen og en ekstraindtjening ved salg af tørv. Mergelen var helt nødvendig for at der kunne dyrkes i den magre sandjord.

Hver søndag måtte "Mathis o a hier" gå omkring 10 km frem og tilbage med sin familie for at komme i kirke. De var grundtvigianere og havde været på højskole, så troen var vigtig for dem. Mathias var også meget engageret i det lokale andelsmejeri, og han bakkede stærkt op bag Venstre. På den måde var han meget typisk for bondestanden i den sydvestlige del af Jylland; Venstre-bonde, arbejdsom, troende og andelsmand.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
imageBiografier