v i m u . i n f o
Deutsche version

Mathilde Fibiger

Født 13. 12. 1830 i København
Død 17. 06. 1872 i Aarhus

Huslærerinden og forfatteren Mathilde Lucie Fibiger var en nøgleperson i den danske kvindebevægelse i det 19. århundrede. Som den første kvinde udstillede hun i sine romaner de juridiske uligheder mellem kønnene og kritiserede kvindernes manglende muligheder for at udvikle sig. Dermed satte hun emnerne om kvinderettigheder og ligeberettigelse på offentlighedens dagsorden i Danmark. Allerede med den litterære debut - brevnovellen "Tolv breve", som blev offentliggjort under pseudonymet "Clara Raphael" i 1850 begyndte hun at argumentere stærkt for kvindernes uindskrænkede ligeberettigelse i Danmark. Hendes råb om kvindens deltagelse blev betragtet som skandaløst af hendes kritikere og det udløste heftige litterære kontroverser i offentligheden. Den såkaldte "Clara Raphael" påskønnes i dag som en milesten på vejen mod kvindernes ligeberettigelse i Danmark. Hendes senere værker, "En Skizze efter det verkelige Liv" (1853) og "Minona. En Fortælling" (1854), tematiserer på ny kvindens rettigheder og hendes samfundsmæssige ligeberettigelse. I sammenligning med "Tolv breve" fik de dog kun ringe opmærksomhed og blev forbigået af litteraturkritikerne. Derfor opgav Mathilde Fibiger skriverierne. I 1866 blev hun efter en treårig uddannelse den første kvinde i den statslige danske telegraftjeneste.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
quotesCitater
imageBiografier