v i m u . i n f o
Deutsche version

Uwe Jens Lornsen

Født 18. 11. 1793
Død 11. 12. 1838

Uwe Jens Lornsen blev født på øen Sild, og hans far var en velhavende frisisk kaptajn. Han blev uddannet på seminariet i Tønder 1811-13, inden han i 1816-18 studerede ved Universitetet i Kiel Under sit jurastudium i Lena 1818-19 blev han stor tilhænger af den liberale tyske Burchenschaftbevægelse. Dermed bakkede han tidligt op bag tankerne om en samling af de tyske stater med liberale forfatninger.

Da han den 5. november 1830 udgav han den berømte pjece Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein, skete det efter at han havde gjort karriere ved centraladministrationen i København. Der var tale om et forslag til en samlet forfatning for ”Schleswigholstein”. Forfatningen skulle udformes af en fælles landdag for hertugdømmerne, men Lornsen var indstillet på, at Kongen skulle have den endelige vetoret.

Lornsen er efterfølgende blevet opfattet som et symbol på kravet om et tysk Slesvig-Holsten til Kongeåen. Han er også gjort til idémanden til det slesvig-holstenske slagord: ”Up ewig ungedeelt”. Det er dog ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Han var nærmere en politisk fornyer, som ønskede reformer, fremskridt og frihed. Han havde også et bredere europæisk liberalt syn, som ikke var snævert forbundet med den nationale kamp om Slesvig. I 1832 anerkendte han således i et privat brev, at der i Nordslesvig var et dansk folkepræg. Han var derfor indstillet på, at det kunne blive nødvendigt at dele Slesvig i en tysk og en dansk del. En antydning af, at han gik ind for befolkningens ret til selv at bestemme, og at dette princip stod højere end en mulig nationalstrid om Slesvig.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
photosFotos og illustrationer
audio Audio
sourceKilder
imageBiografier