v i m u . i n f o
Deutsche version

Carl Scheel-Plessen

Kilde: Det Kongelige Bibliotek, www.kb.dk.
Født 1811
Død 1892

Carl Scheel-Plessen var holstensk greve og medlem af Ridderskabet. Han var også højtstående embedsmand i den danske helstat. Han er et godt eksempel på, at medlemmer af det holstenske aristokrati uden problemer kunne være loyale mod den danske konge og den danske helstat.

Scheel-Plessen var uddannet jurist og gjorde embedsmandskarriere, blandt andet som amtmand for Sønderborg og Nordborg på Als. Han var i to dage medlem af Martsministeriet i 1848, og blev efter krigen overpræsident i Altona og præsident for den holstenske stænderforsamling. Scheel-Plessen var klart den danske regerings mand i Hertugdømmerne, men han var ikke ukritisk over for beslutninger, som han var imod.

Han var den ledende initiativtager til et ændringsforslag til fællesforfatningen af 1855, som 11 medlemmer af stænderforsamlingerne i Slesvig og Holsten stillede. Forslaget blev ikke taget nådigt op af den danske regering, og Scheel-Plessen blev fyret som overpræsident i Altona. Det har formentlig gjort ham noget bitter og mere kritisk indstillet over for det centrale styre i København.

Carl Scheel-Plessen blev efter det danske nederlag i 1864 udnævnt til preussisk regeringspræsident i Slesvig-Holsten i perioden 1866-1879. Han var dermed involveret i den preussiske anneksion og han kom til at stå for at indføre den preussiske forvaltning i Hertugdømmerne. Det er interessant at han som konservativ holstensk aristokrat egentlig var tilhænger af den danske helstat. Men da helstaten ikke længere eksisterede, skiftede han side. For ham og andre fra det Slesvig-holstenske Ridderskab var det mindre afgørende, om Hertugdømmerne hørte til Danmark eller Preussen; det vigtige var at bevare standens rettigheder og privilegier.

I den periode hvor Scheel-Plessen var regeringspræsident blev der ført en forholdsvis lempelig preussisk politik over for de dansksindede i Slesvig. Det var først da han trådte tilbage i 1879, at den danske befolkningsdel for alvor blev undertrykt.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon