v i m u . i n f o
Deutsche version

H.P. HanssenH. P. Hanssen er uden tvivl den bedst kendte sønderjyske politiker overhovedet. Han blev født på Nørremølle ved Sundeved, og fik en stor del af sin uddannelse i Danmark. Først med et ophold på Askov Højskole og senere i København, hvor han studerede Sønderjyllands historie. Han knyttede tætte forbindelser til de liberalt orienterede højskolekredse i Danmark, og havde nær kontakt med vigtige dansknationale historikere.

Hanssen kom tilbage til Nordslesvig i 1888, hvor han arbejdede som journalist og skribent. Samtidig blev han fra starten involveret i det nationale arbejde. Han var i 1888 med til at stifte Vælgerforeningen, og var i de følgende år en meget aktiv sekretær for foreningen. Derved fik han opbygget et stort netværk overalt i Hertugdømmet, og han var involveret i stort set alle danske aktiviteter. Han blev medlem af den preussiske Landdag i 1896, og fra 1906 fik han sæde i Rigsdagen.

H.P. Hanssen er blevet kaldt ?den første moderne mindretalspolitiker i Slesvig?. Deri ligger, at han stod for en meget forhandlingsvillig linie og var imod protestpolitikken. Det vigtige var at styrke de folkelige danske foreninger, og det skete ikke ved at blive ved med at protestere og kræve sin ret ifølge en fredstraktat. Derfor var han konstant i strid med de dansksindede slesvigere, som nægtede at have noget med de preussiske myndigheder at gøre.

I efteråret 1918 krævede H.P. Hanssen i den tyske rigsdag, at den dansk-tyske grænse blev bestemt ud fra principperne om national selvbestemmelse. Det var et klart opgør med de grupper i Danmark og Slesvig, som ville have en grænse ved Ejderen eller ved Dannevirke. Han blev angrebet hårdt, da han i juni 1919 trådte ind i den danske regering som minister for sønderjyske anliggender. Her bekæmpede han et udbredt krav om, at hele Slesvig skulle tilhøre Danmark

Hanssen var medlem af det danske Folketing 1924-1926 for partiet Venstre. Han fik indflydelse på den liberale danske mindretalspolitik efter genforeningen, men havde ellers ikke større betydning i dansk politik.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon