v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

Jacob Brønnum Scavenius Estrup

Quelle: Det Kongelige Bibliotek, www.kb.dk
Geboren 16. 04. 1825
Gestorben 24. 12. 1913

J.B.S. Estrup er en af de mest udskældte danske politikere overhovedet. Det hænger sammen med, at han gennem næsten 20 år var regeringsleder selv om han havde et flertal imod sig i Folketinget. I den periode hvor han var konseilspræsident – fra 1875 til 1894 – var demokratiet sat ud af kraft, fordi han regerede uden om Venstre-flertallet i Folketinget. Især i midten af 1880´erne var der nogle turbulente år, hvor Estrup gennem provisoriske – midlertidige – love regerede landet, uden at der var parlamentarisk opbakning.

I 1885 blev Estrup udsat for et attentat. Det er noget meget unikt i Danmark, idet han er den eneste danske politiker i nyere tid, der er forsøgt dræbt. Attentatmanden bag den mislykkede aktion var en ung typograf, der ifølge aviserne var fanatisk og forblindet. Men han var ikke en del af en organiseret modstandsbevægelse.

Estrup var en konservativ politiker og godsejer, der ikke var udpræget demokratisk indstillet. Han førte en konfronterende linie, der ikke åbnede for forhandlinger med Venstre. Det var dog også ham, der som indenrigsminister i perioden 1865-69 fik sat gang i jernbanebyggeriet og anlæggelsen af havnen i Esbjerg. Hans forhold til kongen – Christian IX – var godt, og det var afgørende for, at han kunne blive ved magten. En anden grund var, at hans politiske modstandere var indbyrdes uenige. Kongen beklagede dybt, da Estrup i 1894 valgte at trække sig, efter at der var indgået et stort forlig med Venstre om Finansloven. Kort efter valgte han at trække sig ud af politik.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
audioDidaktische Bemerkungen
case storyFallbeispiele
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
videoVideo
sourceQuellen
imageBiografien
lexiconLexikon
bibliographyLiteratur