v i m u . i n f o
Deutsche version

De Fjorten Punkter

USA's præsident Woodrow Wilson fremlagde den 18. januar 1918 et fredsprogram for den amerikanske kongres. Det blev kaldt "De Fjorten Punkter", fordi han opstillede 14 krav til den fremtidige fredsordning. Det var et yderst liberalt oplæg, hvor frihed, frihandel, åbent diplomati og oprettelse af den internationale sammenslutning Folkeforbundet var de vigtige elementer. Wilsons hovedkrav var dog, at folkene i Europa skulle have ret til at bestemme selv. Landegrænserne skulle trækkes ud fra denne selvbestemmelsesret - ikke ud fra magtpolitiske interesser.

I fredstraktaterne efter Første Verdenskrig blev princippet om selvbestemmelse fraveget næsten alle steder. Faktisk var grænsen mellem Danmark og Tyskland enestående, netop fordi befolkningen her blev spurgt.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
sourceKilder
metainfoForfatterens kommentarer