v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Bredstedt 1935: en brodertvist med alvorlige følger © izrg

Hver dag drejede brødrene Andreas og Johann C. sammen med fireogtyve andre arbejdere cigarer i det samme lokale i Preislers Tobaks- og cigarfabrik i Bredstedt. Andreas var tidligere funktionær i det lokale socialdemokrati, mens hans bror tidligt havde bekendt sig til nationalsocialismen og i mellemtiden var blevet "fagcelletalsmand" inden for "Deutschen Arbeitsfront? (DAF). Politisk lå brødrene altså ikke på linie, men privat syntes der også at være uenighed. I november 1935 kom det til et sammenstød: under drejeriet ytrede Andreas sig ? øjensynligt gentagne gange ? kritisk omkring de herskende politiske tilstande. Johan traf derefter en skæbnesvanger beslutning: som DAF-talsmand var han pligtig til at anmelde "statsfjendtlige udtalelser", og han tog sin pligt alvorligt og angav sin bror til det lokale politi. Tilsyneladende var det dog de personlige stridigheder i familien, der gjorde udslaget. Den 26. november 1935 oplyste Johan bl.a. til protokollen, at broderen i en diskussion skulle have råbt: "Føreren kan vi stikke skråt op." Han havde også udtalt: "Den tyske arbejder har aldrig nogensinde været så undertrykt som i dag." Johan beklagede sig også over, at broderen altid havde opført sig dårligt over for deres mor.

En familiær uoverensstemmelse satte gang i et enestående maskineri af statslige undersøgelser, der også personligt involverede Husums landråd, overpræsident Hinrich Lohse i Kiel og den øverste statsanklager i Slesvig. Der blev rejst en anklage mod Andreas C. for brud på Heimtücke/ondsindetheds-loven ved den slesvig-holstenske særdomstol. Det kom imidlertid aldrig til en egentlig hovedforhandling: i juni 1936 kastede Andreas C. sig ud af toget på vej til hovedforhandlingen. Angiveren Johann C. havde også taget sit eget liv allerede i januar 1936 ? han havde åbenbart ikke længere kunnet bære arbejdskollegernes sociale pres. Det var en familietragedie, der løb løbsk under NS-statens særlige betingelser.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
audio Audio
quotesCitater
imageBiografier