v i m u . i n f o
Deutsche version

Børneafdelingen Slesvig © izrg

Dækorganisationen "Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden" ("Rigsudvalget til videnskabelig forståelse af arveligt og anlægsbetingede alvorlige lidelser") under Førerens Kancelli oprettede i foråret 1940 knap 30 såkaldte "børneafdelinger" over hele Riget. Jordemødre og læger skulle melde børn med svære medfødte lidelser som idioti, mongolisme, misdannelser og lammelser til rigsudvalget. På baggrund af de indleverede anmeldelsesblanketter traf tre medicinske eksperter, blandt dem prof. dr. Werner Catel, en beslutning: et rødt kryds betød den dødelige indlæggelse på en "børneafdeling", en blå skråstreg betød et reddet barneliv.

Senest ved udgangen af 1941 fandtes der også en "børneafdeling" i Slesvig/Hesterberg under ledelse af dr. Erna Pauselius. Fra februar 1942 var børne- og ungepsykiatrien en del af "Landes- Heil- und Pflegeanstalt" Schleswig/Stadtfeld, nu under dr. Johannes Kreys ledelse og fra slutningen af 1942 under dr. Hans Burkhardt.

I "børneafdelingerne" dræbte læger og plejepersonalet de såkaldte "rigsudvalgsbørn". I Slesvig døde der mindst 216 børn mellem september 1939 og maj 1945 - dødsraten steg påfaldende efter december 1940. Senere kan der ikke dokumenteres aktive drab, men mange børn døde i Slesvig som følge af mangelfuld ernæring, manglende pleje og udeladt behandling, først og fremmest ved infektioner - ifølge journalerne døde alene 40 % af lungebetændelse. 21 af de børn, der døde af lungebetændelse, var slet ikke blevet behandlet, andre derimod var behandlet efter lærebøgerne. Tilsyneladende blev børnenes skæbne afgjort af alvoren af deres psykiske grundlidelse, henholdsvis det mentale handicap.

Kiels statsanklager efterforskede efter 1945 adskillige, men rejste ingen anklager. Ingen drab blev påvist, for retsmedicineren prof. dr. Wilhelm Hallermann mente i 1964 ikke at kunne erkende nogen påfaldende træk i de 216 døde børns journaler. Det forhold, at Dr. Burkhardt var erklæret tilhænger af eutanasi, at han i 1941 havde talt for det samme i en publikation om det nødvendige "modtræk mod de socialt uegnede" og "udelukkede", var strafferetsligt uden betydning. Dr. Burkhardt arbejdede indtil 1969 som overlæge i Slesvig-Stadtfelds Psykiatriske Klinik.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
audio Audio
quotesCitater
imageBiografier