v i m u . i n f o
Deutsche version

Den Illegale Presse © sdu

I den sidste del af besættelsen blev der i forskellige illegale blade stillet meget markante krav til det retsopgør, der skulle gennemføres efter krigens afslutning. Især de kommunistiske blade var hårde i sine udtalelser, men også de mere borgerligt orienterede aviser kom med kraftige udfald mod de danskere, der blev opfattet som 'unationale'.

I Sønderjylland var den illegale presse særlig hård. Der blev i løbet af det sidste besættelsesår ført en egentlig kampagne vendt mod det tyske mindretal. Det gjaldt både i forhold til navngivne ledere som Jens Møller og Pastor Schmidt, men også generelt over for hele det tyske mindretal. Blandt de illegale blade var det især "Grænsevagten", der stillede skrappe krav til opgøret efter krigen. I en række artikler i månederne før kapitulationen blev det tyske mindretal - "Hjemmetyskerne" - udstillet som den største trussel mod danskheden. "Derfor er der ikke fra Dansk Side andet at gøre end at likvidere hele det hjemmetyske Problem en Gang for alle ved at faa de Hjemmetyskere, der er faldet deres Herbergsstat i Ryggen, sat paa Porten." Et meget markant udtryk for, at mindretallet havde forrådt Danmark under besættelsen, og at de derfor skulle udvises af landet.

Sydslesvig var et andet hovedspørgsmål i de illegale blade i løbet af det sidste krigsår. Det var i direkte forlængelse af opgøret med mindretallet i Danmark, fordi - som det blev udtrykt i "Dybbølposten" - så var det tid til at gøre skaden fra 1920 god igen. Samtidig var et Danmark til Ejderen den bedste garanti mod fremtidige tyske aggressioner mod Danmark. Debatten om en grænseflytning begyndte dermed længe inden befrielsen, og fortsatte helt frem til omkring 1950.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
videoVideo
sourceKilder
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon