v i m u . i n f o
Deutsche version

SSW © sdu

Sydslesvigsk Vælgerforening – Südschleswigscher Wählerverband, SSW – er det danske mindretals parti i Sydslesvig. Det blev stiftet i 1948 til at varetage de dansksindedes politiske interesser i Slesvig-Holsten. I 1955 fik SSW som en del af København-Bonn aftalerne dispensation fra den tyske spærregrænse på 5 %. Ellers kunne partiet ikke blive repræsenteret i Landdagen i Kiel. Det betyder at SSW siden har haft mindst et mandat.

Gennem årene har SSW nærmest været kendetegnet ved Karl-Otto Meyer. Han var formand 1960-75 og medlem af Landdagen i perioden 1971-1996. Med ham i spidsen havde SSW haft et tæt samarbejde med socialdemokraterne, og det har traditionelt været støtteparti for SPD. Dette samarbejde er fortsat siden under Anke Spoorendonk.

SSW har siden begyndelsen af 1990´rne haft et pænt stigende stemmetal. I 1996 kom der for første gang i næsten 40 år to dansksindede ind i Landdagen, og i 2000 kom der yderligere et mandat til. Det er interessant, fordi mange af stemmerne kommer fra mennesker, som ellers ikke har noget med det danske mindretal at gøre. Det er også en helt anden udvikling end nord for grænsen, hvor det tyske mindretalsparti, Slesvigsk Parti, har haft faldende stemmetal gennem de senere år.

Ved valget i 2005 var SSW med to mandater tæt på at blive tungen på vægtskålen. Der var næsten dødt løb mellem CDU og SPD-blokken, og SSW´s mandater var lige ved at afgøre, hvem der skulle være ministerpræsident i Slesvig-Holsten. Det førte til en diskussion af, hvad formålet med partiet er. Nogle mente at SSW skal være mindretallets stemme i Kiel, men i øvrigt holde sig ude af de interne tyske slagsmål. Andre mente, at man skulle udnytte situationen til at få mest muligt igennem. Det kunne bedst ske ved at udpege ministerpræsidenten.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
SSW
photosFotos og illustrationer
lexiconLeksikon