v i m u . i n f o
Deutsche version

Forfatningsreform © sdu

Uwe Barschel-skandalen i efteråret 1987 førte til selvransagelse i Slesvig-Holsten. Det var vigtigt at sikre, at noget lignende ikke kunne ske igen. Men hvordan?

Et hovedproblem var at ministerpræsidenten havde meget stor magt, som det var vanskeligt for parlamentet – Landdagen – at holde snor i. Specielt fordi der i hele efterkrigstiden havde været en regerende CDU-flertalsblok og en SPD-domineret opposition med beskeden indflydelse.

Da SPD i 1988 havde overtaget flertallet i Landdagen gik man året efter i gang med at forberede en parlamentarisk reform. Der blev nedsat en kommission der både bestod af politikere og juridiske eksperter. Forslaget var, at der skulle gennemføres nogle institutionelle ændringer af forfatningen med bedre mindretalsgarantier. Og der skulle etableres bestemmelser, der forbedrede Landdagens muligheder for løbende at kontrollere regeringen. Altså styrke kernepunktet i det parlamentariske demokrati.

Den 1. august 1990 trådte forfatningsreformen i kraft. Den beskar ministerpræsidentens og regeringens magt, og parlamentet fik mere at skulle have sagt. Samtidig blev der indført bestemmelser for, at befolkningen fik større indflydelse. Både i forhold til de valgte politikere i Landdagen og i forhold til direkte valg af ledende embedsmænd og borgmestre. Målet var at øge demokratiet i delstaten og at formindske afstanden mellem befolkningen og de valgte politikere.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
SSW
photosFotos og illustrationer
lexiconLeksikon