v i m u . i n f o
Deutsche version

Schackenborg Slot © sdu

Schackenborg Slot i Møgeltønder vest for Tønder er det eneste store gods i den sydvestlige del af Jylland. I dag hører omkring 2.000 hektar jord til slottet, og det har flere større gårde tilknyttet.

Oprindeligt hed slottet Møgeltønderhus, og frem til reformationen i 1536 tilhørte det biskoppen i Ribe. Herefter var slottet ejet af den danske krone. Schackenborg har siden 1661 været ejet af familien Schack, men blev i 1993 overdraget til den nuværende ejer, prins Joachim. Gennem alle årene har slottet været meget tæt forbundet med det danske kongehus.

Familien Schack og Schackenborg Slot var under den nationale kamp i Slesvig en udpræget dansk bastion. Møgeltønder var ved afstemningen i 1920 næsten 100 % dansksindet, mens nabobyerne Tønder og Højer havde et stort tysk flertal. På den måde fik grevefamilien afgørende dansk betydning i det halve århundrede, hvor Sønderjylland var en del at Tyskland.

Ved udbruddet af Første Verdenskrig blev greven Otto Didrik Schack interneret i fire måneder. Han blev af de tyske myndigheder opfattet som en trussel, der kunne finde på at falde Tyskland i ryggen. Det var en absurd tanke, og det blev af de dansksindede opfattet som en voldsom provokation. Under genforeningsfesten den 11. juli 1920 på Dybbøl banke var det grev Schack, der holdt hyldesttalen til den danske konge, Christian X.

Slottet er i dag meget tæt knyttet til det danske kongehus, idet Dronningen Margrethes søn, prins Joachim, ejer og bor på Schackenborg. Det har betydet, at Møgeltønder og slottet gennem de senere år har haft meget stor national interesse. På den måde har slottet fortsat stor betydning for den vestlige del af Sønderjylland, og det har været med til at kaste lys på marskområdet ved Tønder, Rudbøl og Højer.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer


imageBiografier