v i m u . i n f o
Deutsche version

Skole og uddannelse © izrg

Skolerne i Slesvig-Holsten bestræber sig på at integrere de tyrkiske børn og børn med tyrkisk baggrund. Talrige tilbud om ekstraundervisning, støtteundervisning i tysk og lektiehjælp skal lette integrationen. Især er mange tyrkiske børns mangel på tyske sprogkundskaber et problem. Men elevernes "modersmål" skal også fremmes, så tyrkiske grupper tilbyder modersmålsundervisning, som dog kun understøttes svagt i skolerne, da lærerne enten er utilstrækkeligt eller slet ikke uddannet til det.

På grund af forskellige kulturelle værdier kan problemer mellem skolen eller lærerne og de tyrkiske elever ikke udelukkes. Ud over sprogproblemerne kan der opstå uoverensstemmelser omkring forholdet til kropslighed og seksualitet og omkring æresbegrebet. Derfor ses det ikke sjældent, at pigerne nægtes deltagelse i klasseudflugter, svømme- og idrætsundervisning og i seksualundervisningen.

Trods alle statslige tilbud er det vanskeligt for de tyrkiske børn at slå igennem i skolen og også senere. Den statistiske sammenligning mellem tyrkiske og tyske piger var entydig i Kiel i 1989: 55 % af de tyrkiske piger over underskolealderen (1.-4. klasse) gik videre i overbygningen mod kun 16 % af de tyske piger - derimod gik mere end 50 % af de tyske piger i gymnasiet (5.-13. klasse) mod kun 7 % af de tyrkiske. Tysk-tyrkernes uddannelsesniveau var altså betydelig lavere. Sprogforskere har i undersøgelsen af disse forhold konstateret en hyppigt forekommende dobbelt "halvsprogethed" - pigerne lærer deres modersmål som små børn, men behersker det imidlertid ikke rigtigt i skrift; mens de først lærer tysk i skolen. Deres ordforråd er derfor stadigt utilstrækkeligt i underskolen. I det tyske skolevæsen træffes væsentlige beslutninger om den fremtidige uddannelse i 4. klasse på et tidspunkt, hvor de tyrkiske piger ikke rigtigt behersker nogen af de to sprog. De må enten kæmpe sig igennem, eller også forbliver de tit nederst i samfundet.

Ifølge rundspørger i skoler er spændinger mellem tyske og tyrkiske elever ikke udbredt. En stor andel af de tyrkiske elever og de tyske lærere benægter, at der skulle findes alvorlige problemer. Men disse udsagn skjuler ikke, at samlivet mellem tyskere og tysk-tyrkere ikke altid forløber ukompliceret.

Se også:

[No name]
Schule

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
audio Audio
sourceKilder
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon