v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Flygtningelejren i Oksbøl © izrg

Oksbøl - måske et billede på de tyske flygtninges ufrivillige ophold i Danmark? Omkring halvdelen af alle tyske flygtninge i Danmark tilbragte i det mindste en kort tid i den største flygtningelejr på dansk grund. Når andre lejre blev opløst, blev de flygtninge, som ikke fik lov til at rejse ind i Tyskland, overført til Oksbøl. Den tyske værnemagts tidligere øvelseslejr, som lå i nærheden af Esbjerg og bestod af barakker, hestestalde og nogle få murstensbygninger, modtog de første flygtninge allerede i februar 1945, og i maj samme år levede der allerede 10.500 mennesker i lejren. De sidste forlod først Oksbøl med kurs mod Tyskland i midten af februar 1949. Oksbøl var dobbelt så stor som den næststørste flygtningelejr og udviklede sig i løbet af få måneder til Danmarks sjettestørste by. I perioden fra slutningen af 1945 til begyndelsen af 1949 levede der næsten konstant flere end 35.000 tyske flygtninge, overvejende kvinder, børn og gamle mænd, inden for lejrens grænser. De blev tilstrækkeligt forsørget af de danske myndigheder, men alligevel var livet bag pigtråd fuldt af afsavn.

Ud over den danske lejrchef - frem til august 1946 officeren H.J. Bjørnholm og derefter den tidligere flygtningeinspektør P. Anker Petersen - var det især den demokratisk valgte lejrrepræsentation, som forvaltede det pengeløse samfund. Et bystyre under borgmester Otto Klabes styrede forholdene i Oksbøl via 40 forskellige instanser. Foruden nødvendige institutioner som køkkenet, sygebarakkerne, rensningsanlægget, postkontoret eller gartneriet, organiserede forvaltningen også et bredt udvalg af kulturelle tilbud med de danske myndigheders hjælp. Flere skoler forsøgte - med begrænsede midler - at forberede lejrens børn på tiden efter udrejsen. De unge fik adgang til en erhvervsuddannelse, og der fandtes endog en højskole for de voksne. Ud over biografen og lejrens orkester sørgede især Oksbøls teater under ledelse af den tidligere direktør for Danzigs byteater, Walter Warndorf, og hans hustru, skuespilleren Eva Just, for adspredelsen.

Se også:

Karakterbog
Flygtningelejren i Oksbøl
Flygtningelejren i Oksbøl
Timmermann

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon