v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

"Sportjugend Schleswig-Holstein" og integrationshjælp til udenlandske børn © izrg

Nu til dags benytter hver tredje unge sig af et tilbud fra "Landesportverein Schleswig-Holstein e.V.", som er en hovedorganisation for Slesvig-Holstens gymnastik- og idrætsklubber. Foreningens unge medlemmer er på delstatsniveau samlet i "Sportjugend Schleswig-Holstein" (SJSH). Denne organisation er selvforvaltende og disponerer på egen hånd over de tildelte midler.

SJSH´s foreninger og forbund tilbyder ungdomsuddannelse uden for skoleregi med fælles sportslige aktiviteter i centrum. De sportslige og sociale mål for arbejdet med ungdommen bygger på følgende principper: det bekender sig til en demokratisk orden og støtter de unge menneskers medbestemmelse og medansvar. Det værner om en partipolitisk neutralitet, er åben over for forskellige religioner og verdensanskuelser og respekterer menneskerettighederne. For eksempel gennemførte SJSH allerede i 1970´erne projekter, som skulle hjælpe udenlandske børn med deres integration i samfundet.

Med modellen: "Integration af udenlandske arbejdstageres børn og unge i sportsforeningerne" forsøgte man at forbedre udenlandske lønmodtagerfamiliers sociale situation. Man gik i dialog med forskellige foreninger i Kiel, hvorefter bestyrelsen for "FT Vorwärts" var klar til at prøve modellen: en børnegruppe - dannet gennem Projektgruppe ausländischer Arbeitnehmer Ali Baba e.V. - modtog et omfattende idræts- og legetilbud. Ved udgangen af 1978 blev der hver torsdag eftermiddag givet særlige idrætstimer til udenlandske børn i skolens hal ved Rondeel. Tilbuddet var åbent og krævede ikke medlemskab af en forening eller regelmæssig deltagelse. Børnefester og konkurrencer hørte til programmet, ligeså en fælles ferieuge i Danmark med tyske og udenlandske børn og foreningsmedlemmer. Allerede efter en et års indkøring kunne projektet kaldes en succes: de udenlandske børn benyttede idrætstilbuddet stadigt oftere og mere regelmæssigt på grund af de mange venskaber, der opstod børnene imellem.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
videoVideo
imageBiografier
lexiconLeksikon