v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Johanna Mestorf: Den første kvindelige professor i Preussen, og en pioner indenfor slesvig-holstensk arkæologi © izrg

Johanna Mestorf skrev historie, da hun i 1899 af den tyske kejser blev udnævnt til den første kvindelige professor i Preussen. Han havde en enestående videnskabelig karriere, som ikke kan sammenlignes med nogen anden kvindes i det 19. århundrede. Direktøren for "Museum für vaterländische Altertümer" blev et forbillede for mange kvindelige videnskabsfolk, men hendes vej til toppen var besværlig og præget af samtidens forhold.

Johanna Mestorf blev født den 17. april 1928 i Bramstedt. Allerede som ung kom hun i berøring med Slesvig-Holstens urtid og tidligste historie. Hendes far, Jacob Mestorf, var - på trods af sin profession som læge - meget interesseret i den tidligste historie og oprettede sin egen samling af fund fra denne epoke. Faderens samling vækkede den unge Johannas interesse og den markerer starten på hendes forskning i den tidligste historie i Slesvig-Holsten.

I modsætning til mændene kunne Johanna Mestof i lang tid ikke gøre sin interesse til sit erhverv. Indtil slutningen af det 19. århundrede kunne kvinder ikke tage studentereksamen eller starte på et universitetsstudium, og de kunne derfor heller ikke opnå akademiske kvalifikationer. Dannede døtre fra gode, men uformuende barndomshjem kunne kun vælge mellem et liv som omsorgsfuld hustru eller - hvis de ikke blev gift - en fremtid som huslærer eller guvernante. Johanna Mestorf havde et svageligt helbred, og det var grunden til, at hun allerede som ung satte sin uddannelse højt, idet hun så kunne skabe en selvstændig tilværelse, hvis hun ikke kunne finde en mand. Hun begyndte sin uddannelse i 1837 på "Blöckerschen Privatschule für Höhere Töchter" i Itzehoe, hvortil hendes forarmede mor flyttede efter sin mands død.

Derefter så alt ud til, at Johanna Mestorf ville slå ind på den sædvanlige livsvej for dannede ugifte kvinder i det 19. århundrede. I 1849 fik hun sin første stilling som huslærer og selskabsdame hos grevefamilien Piper-Engsö i Sverige. Her var hun frem til 1853, og i disse år lagde hun fundamentet til sin senere karriere som historiker og arkæolog. Målrettet tilegnede hun sig gennem selvstudier en omfangsrig viden, lærte de skandinaviske sprog og holdt sig i kontakt med Skandinaviens førende arkæologer. Den skandinaviske arkæologi var på dette tidspunkt i fremvækst, og Johanna Mestorf kom til at profitere af sin viden om den skandinaviske arkæologis metoder. Ud fra brevene i hendes dødsbo ses det, at hun allerede i disse år overvejede og blev bevidstgjort om sin videnskabelige løbebane.

I perioden 1853-1859 tilbragte Johanna Mestorf hovedsagligt i Frankrig og Italien som selskabsdame og ledsager for en italiensk grevinde. I 1859 vendte hun endegyldigt tilbage til Tyskland og flyttede til Hamborg, hvor hendes bror Harro boede. I 1860´erne blev Johanna Mestof den afgørende forbindelse mellem nordisk og tysk arkæologi. Hun oversatte flere vigtige skandinaviske værker til tysk, publicerede sine første historiske og folkloristiske artikler, holdt forelæsninger om tysk mytologi og skrev flere betydelige værker om urtid og den tidligste historie. I 1868 begyndte hun som medarbejder ved Kieler Museum, men hun kunne fortsat ikke leve af sit videnskabelige virke, og måtte arbejde som fremmedsprogssekretær. Hendes anseelse som seriøs forsker steg dog støt. Det afspejles af, at hun - hvad der dengang var mere end usædvanligt for kvinder - deltog i de store videnskabelige konferencer for arkæologer og antropologer. I 1869 deltog hun i den 4. kongres om præhistorisk antropologi i København. To år senere repræsenterede hun sågar Hamborg på den 5. internationale kongres for præhistorisk antropologi i Bologna. Hendes mandlige kolleger anså hende som et "eksotisk indslag", som det er udtrykt af historikeren Carl Zimmermann. Forskeren Johanna Mestorf søgte derfor målrettet mod offentligheden og den internationale scene. Hun ville vise sine kolleger, at kvinder også kan arbejde videnskabeligt, og ville fremme sin karriere i det hjemlige miljø. Som en konsekvens af det, var hun i 1877 blandt grundlæggerne af Antropologisk Forening i Slesvig-Holsten.

I 1873 blev Johanna Mestorfs anstrengelser for at opnå videnskabelig opmærksomhed og anerkendelse endelig belønnet. Hun blev kustode på "Museum für vaterländische Altertümer" i Kiel. Da hendes chef, professor Handelmann, døde i 1891, overtog hun ledelsen af museet og blev den første kvindelige museumsdirektør i Tyskland. Samtidig overtog hun et institut på Christian-Albrechts-Universitetet (CAU), selvom hun aldrig selv havde studeret på et universitet. Hendes videnskabelige karriere nåede sit højdepunkt i 1899, da hun som den første kvinde blev tildelt en professortitel af den tyske kejser. Hun forskede utrætteligt videre, og i de følgende år fulgte yderligere vigtige videnskabelige udmærkelser. I 1899 fik hun tildelt "Frauenverdienstorden" - kvindefortjenstordenen - og i 1904 fortjenstmedaljen for kunst og videnskab. Johanna Mestorf fik også to fortjenester, der er særlige inden for arkæologi. For udforskningen af den yngre stenalders kulturperiode - den såkaldte "Einzelgrabkultur - enkeltgravskulturen" - og for udforskningen af mosefund, fik hun i 1909 tildelt en æresdoktorgrad på det Medicinske Fakultet ved Kiels Universitet.

På trods af sine ubestridte videnskabelige fortjenester måtte Johann Mestorf også i en høj alder kæmpe mod visse mandlige kollegers fordomme. I 1908 modtog hun en æresdoktorgrad fra det Filosofiske Fakultet på CAU. Denne udmærkelse blev dog trukket tilbage på grund af protester fra en historiker, der ikke anså en ustuderet kvinde som værdig til en sådan ære.

Johanna Mestorf arbejdede indtil hun som 81-årig måtte opgive ledelsen af Kieler Museum, og hun døde kort efter den 20. juli 1909. Hun har som ingen anden præget arkæologien i Slesvig-Holsten og bidraget til udforskningen af regionens urtid og tidligste historie. Hendes samling danner samtidig grundlagt for Archäologischen Landesmuseum på Gottorp Slot.

Se også:

Johanna Mesdorf

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
quotesCitater
imageBiografier