v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Udviklingen inden for energipolitikken © izrg

Byggeriet af det tyske atomkraftværk Brokdorf var de politisk ansvarliges reaktion på oliekrisen i 1973. De arabiske stater udnyttede deres indflydelse på det internationale oliemarked som et våben i deres protest mod USA´s og andre vestlige landes støtte til Israel under Yom-Kippur-krigen i efteråret 1973. Netop lande som Forbundsrepublikken, som importerede en stor del af deres energiforbrug, led under de arabiske landes formindskede olieeksport og de deraf følgende prisstigninger. I den følgende periode skete der en omvurdering af den nationale energipolitik med henblik på at formindske afhængigheden af den arabiske olie. Energibesparelser, byggeri af nye atomkraftværker, men også åbningen af hidtil urentable oliefelter i Nordsøen skulle gøre den tyske energiforsyning uafhængig af de hidtidige olieproducenter.

I befolkningen rejste der sig en massiv protest imod regeringens planer om at udbygge atomkraften som en alternativ energiform til olie. Det var især de uløste spørgsmål omkring den endelige opbevaring af det radioaktive affald, der stadigt fremkaldte til tider voldelige protester. Andre energiformer som vindkraft, solenergi, jordvarme eller bioenergi har siden 1990´rne fået stigende betydning som alternativ til atomkraft. I 2001 aftalte delstatsregeringen og energiproducenterne en langfristet afvikling af atomenergien. På lang sigt kan energiforsyningen kun sikres gennem tekniske løsninger, der baserer sig på vedvarende energikilder.

Se også:

Primært energiforbrug
Bruttostrøm-produktion i Slesvig-Holsten 1986
Udviklingen I det primære energiforbrug i Tyskland (1950-2004)
røm-produktion i Slesvig-Holsten (2004)

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
videoVideo
imageBiografier
lexiconLeksikon