v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Den sekundære sektor i Danmark © izrg

Som det er tilfældet i Slesvig-Holsten så har strukturforandringen forløbet meget forskelligt inden for forskellige industriområder i Danmark. Nogle brancher har øget produktionen og har i dag flere medarbejdere end tidligere, mens andre industrigrene har mistet deres betydning.

Jern- og metalindustrien - herunder elektronikbranchen - har øget sin andel af industriens produktionsværdi, og antallet af arbejdspladser er mellem 1980 og 1996 blevet forøget med 12.400. I 1996 var der 43 % flere jobs inden for metal- og elektroindustrien end endnu i 1980. Den kemiske industri har også vundet betydning og der er skabt 12.000 nye arbejdspladser i samme periode. Nærings- og nydelsesmiddelindustriens andel af produktionsresultatet har stort set ikke forandret sig siden 1980. Til gengæld er tekstilindustriens betydning faldet meget kraftigt, og i perioden 1980-1996 er der forsvundet omkring 16.000 arbejdspladser. Det hænger sammen med, at produktionen inden for den type industri er blevet flyttet til forskellige asiatiske og mellem- og østeuropæiske lande, hvor produktions- og lønomkostningerne er betydeligt lavere. Samtidig har den automatiserede produktion inden for industrien medført en kraftig produktivitetsstigning.

Den danske industri og fremstillingserhvervene er meget orienterede mod eksport, idet 45 % af varerne sælges på udenlandske markeder. Industrieksporten udgør tre fjerdedele af den samlede danske vareeksport. Inden for metalindustrien, den kemiske industri og nærings- og nydelsesmiddelindustrien findes der forholdsvis mange store virksomheder. Til de største og bedst kendte danske industrivirksomheder hører også to fra den syddanske region, nemlig Danfoss i Nordborg og Lego i Billund. Men disse store virksomheder er ikke typiske for den sekundære sektor i Danmark, som er domineret af små og mellemstore virksomheder.

Se også:

Ansatte i Syddanmark og Slesvig-Holsten
Økonomiske brancher i Danmark

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
lexiconLeksikon