v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Danske kunstnere ved Flensborg Fjord © izrg

Efter den dansk-tyske krig i 1864 sås der i de næste tyve år næppe en dansk maler ved Flensborg Fjord, som nu lå fuldstændigt på tysk område. Den danske maler og forfatter Holger Drachmann forklarede i sit essay "Derovre fra Grænsen" sit syn på tingene: "Ingen kan se Naturskønhederne i en Egn, der er fuld af historiske Minder? Hver gang Kystens Linjer, Skovens Konturer, Vandfladens Spejl vil drage mit Blik ind under æstetiske Synsvinkler, saa kommer den dumpe Lyd af Skuddene rullende ud over Højderne, og jeg glemmer Farvetonerne."

En undtagelse var Johann Ulrik Bredsdorff, født 22. maj 1845 i Vester Skerninge på Fyn og knyttet til Flensborg gennem familiære forbindelser. Denne kunstner, der havde studeret i København, udstillede fra 1875 hvert år i København et værk med motiv fra Flensborg Fjord - vel også ud fra et ønske om at vise sine landsmænd deres "tabte land". Han kom dog lige så lidt i nærmere kontakt med kunstnerkolonien i Egernsund som Hans Schmidt, en af den jyske hedes kendteste malere.

Smidth, født den 2. oktober 1839 i Nakskov på Lolland, skiftede - efter at være begyndt på medicinstudiet - til malerkunsten og begyndte at studere ved Kunstakademiet i København. I 1864 var han soldat, men deltog dog ikke i krigshandlingerne. Da han i 1866 ikke længere havde midler til at fortsætte sit studium, trak han sig tilbage til Jylland, hvor han malede landskaber, interiører og billeder af folk, som viste danskernes liv i en nationalromantisk stil. I årene 1883 og 1885 førte to rejser ham til Flensborg Fjord. De billeder, der opstod på rejsen, havde visse ligheder med Egernsund-kunstneren Heinrich Petersen-Angelns billeder, selvom der ikke foreligger dokumentation for en personlig kontakt til denne kunstnerkreds.

Der skulle forløbe fyrre år efter krigens afslutning, før danskeren Louis Jensen kunne opholde sig fordomsfrit i Egernsund. Louis Jensen - født 15/8 1858 - studerede mellem 1876 og 1882 på Kunstakademiet i fødebyen København. Han malede især landskaber og billeder med arkitektoniske motiver, oftest i traditionelle opstillinger. Han vægtede de idylliske, solbeskinnede hjemegnsmotiver i lyse farver. Han knyttede en tæt forbindelse til Otto H. Engel, som også besøgte ham to gange i København. I 1903 udtalte fru Engel om Louis Jensen: "Københavneren Jensen er meget berejst, han kender Tyskland, Italien, Holland og Frankrig, han har en god tør humor og hans gebrokne tysk virker tit så pudsigt". Han døde uventet i 1908.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
imageBiografier