v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Et skoleeksempel på Heimatschutz-arkitektur: Auguste-Viktoria-Skolen i Flensborg © izrg

Nybyggeriet til den offentlige højere pigeskole, der var grundlagt i 1886, skulle efter Flensborgs byggeinspektør, Paul Zieglers mening være et skoleeksempel på byggeri i den ny Heimatschutz-stil. Ziegler havde allerede skabt sig et navn med "Burghof"-projektet, som var det første bygningskompleks i Flensborg bygget i Heimatschutz-stilen. Stilen lagde meget klar afstand til byggeformen under den tidlige industrialisering (Gründerzeit), som Heimatschutz-arkitekterne opfattede som "byggerædsler". Ziegler tegnede selv planerne til skolen, og bygningen blev lige akkurat færdig til den store byggeudstilling - med over 4000 udkast og planer - som Flensborgs museumsdirektør dr. Ernst Sauermann havde arrangeret i juni/juli 1912, og som skulle gøre ideen bag Heimatschutz kendt for et større publikum. Nu kunne enhver besigtige skolebygningen og danne sig sit eget indtryk af den ny byggestil. Skolen var oven i købet afbilledet på udstillingens vignet, og den var kernen i Sauermanns åbningstale. Han bemærkede: "at den byggekunstneriske bedrift - der første gang kommer til udtryk i den nye højere pigeskole, som igen kan takke byforvaltningen for sin opståen, og som - i bygningens stramhed, i den fortræffelige rumlige løsning - er gennemstrømmet af en ny ånd, væsensbeslægtet med vor gamle arkitektur, at denne dåd opstiller et program for vor fædrene by, et program, som bør udløse konkurrencelyst hos vort borgerskab, så hvert nyt hus vil blive en forskønnelse af bybilledet. Det er på tide."

Auguste-Viktoria-Skolen, som den højere pigeskole nu hed, opfyldte stort set alle Heimatschutz-stilens kriterier: Facaden bestod af en asymmetrisk toetages bygnings med et højt valmtag. På dette tronede et kobberbeklædt tårn, som dannede et markant højdepunkt i byens silhuet. Bygningen blev bygget af røde mursten, som man havde benyttet til interessante og alsidige variationer på ydersiden af bygningen; udsmykninger og ornamenter var dog yderst sparsomme. Bygningen imponerede fra ethvert perspektiv med sin æstetik. Bestemte karakteristiske former gik igen inden i og uden på bygningen. Vinduer og ornamenter tog afsæt i middelalderlige kunstformer, typiske for regionen, for arkitekten følte sig forpligtiget over for de regionale traditioner. I overensstemmelse med bygningens anvendelse som pigeskole blev der afbildet nogle kvindefigurer i aulaens vinduesruder, som skulle symbolisere kunsten og videnskaben.

Helt frem til nutiden har skolen ikke forandret sig meget i det ydre. "Auguste-Viktoria" med dets tårn præger stadigvæk bybilledet mod vest. Ganske vist voksede skolen i 1974 sammen med naboskolen, men det oprindelige udseende er i vid udstrækning bibeholdt.

Se også:

Auguste-Viktoria-skolen
"Auguste-Viktoria-skolen" i Flensborg som ekesmpel på uddannelse til piger
Skitse, hentet fra byggesagen

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
imageBiografier
lexiconLeksikon