v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Goethe-Skolen i Flensborg © izrg

En herskabelig bygning med en stor kuppel har i næsten 100 år domineret Flensborgs bybillede. På østbredden, højt hævet over Flensborg Fjord, står en statelig skolebygning: Goethe-Skolen.

I tiden efter 1905 steg antallet af elever på det kommunale gymnasium i Flensborg. Allerede i 1906 var 800 elever fordelt på 24 klasser. Skoledirektør Flebbe gjorde opmærksom på de uholdbare forhold i 1911 og 1912, men i begyndelsen vandt hans klager intet gehør. Byens magistrat henvendte sig til den prøjsiske undervisningsminister i Berlin med ønsket om at få opført et statsligt gymnasium i Flensborg, men først efter en inspektion et år senere ville myndighederne erkende de uholdbare forhold. Alligevel ville den prøjsiske stat ikke bygge en statslig skole, men bevilligede i stedet et tilskud til endnu et kommunalt gymnasium.

Flensborg besluttede sig i sommeren 1913 for at bygge endnu et gymnasium. Bygningen var først projekteret til at rumme tolv klasser, men kunne udvides til 21 klasser. I foråret besluttede byens komité sig for et udkast fra arkitekterne Paul Ziegler og Theoder Rieve. Skolen skulle med sin fremtrædende placering på Bismarckstrasse på østbredden være en monumental bygning og være midtpunktet på den østlige høj. Den 2. december 1914 begyndte byggeriet.

Da byggeriet blev forhalet den ene gang efter den anden på grund af 1. verdenskrig, blev skolen først færdig i begyndelsen af april 1919 - man havde i første omgang regnet med toårig byggeperiode. Byggeomkostningerne beløb sig til ca. 1.500.000 Rigsmark. I maj 1919 blev der undervist i den nye bygning, som på dette tidspunkt bestod af en midterfløj og en nordfløj. I skoleåret 1925/26 ansøgte man om at bygge en sydfløj, da der var opstået behov for nye lokaler. Beslutningen fulgte i februar 1927, og i denne fløj blev der undervist fra januar 1928.

Den nye skole var næsten et "skoleslot". Her præsenterede den prøjsiske stat på samme tid sin uddannelsespolitik og betonede Flensborgs tilhørsforhold til det tyske rige. Med hensyn til byplanen passede østbredden nu til vestbredden - bybilledet var behersket af herskabelige bygninger på begge sider med næsten samme størrelse og materialevalg.

Navnet Goethe-Skolen fik skolen først i 1949 i anledning af digteren Goethes 200 års fødselsdag. Først hed skolen helt nøgternt "Gymnasium II og Landbrugsskole" og fra 1925 "Gymnasium II med Reformgymnasium under opbygning og Landbrugsskole". I 1933 blev skolen omdøbt til "Adolf-Hitler-Skolen. Efter 2. verdenskrig fungerede skolen en kort overgang som flygtningelejr, før den blev genåbnet den 30. november 1945.

Se også:

Gothe-Skolens aktuelle profil
Goethe-skolen

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
imageBiografier
lexiconLeksikon