v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Ernst Barlachs billedkunst © izrg

Kunst handlede for Ernst Barlach om at gøre livet synligt i hele sin dybde. Derfor forsøgte han i alle sine værker at fremstille de menneskelige basale sindstilstande på en kunstnerisk overbevisende måde. Han udelod alle detaljer og fortællende elementer. Derfor virker hans figurer ofte som en drøm eller en åbenbaring.

Den alsidige kunstner Ernst Barlach er frem for alt kendt som billedhugger. Hans skulpturer er præget af skildringen af en bestemt mennesketype, og det var billedet af det enkle menneske, han havde mødt under sin rejse til Rusland, han havde for øje, når han skabte sine figurer. Skulpturerne viser desuden, hvad der rørte kunstneren personligt. Det drejer sig om temaer som lidelse, vrede, anger, fortvivlelse, ensomhed og død. Barlach trak det enkelte menneske ind i beskuelsens centrum, og hans skulpturelle billedværker opnåede deres særlige virkning gennem hans fremstilling af og søgen efter grænseerfaringer. Værkernes titler tydeliggør Barlachs interesse i verdenens og eksistensens almengyldige skæbne: Moder Jord, Den plagede Menneskehed, Overgangen, Tvivleren og Hævneren (Mutter Erde, Gemarterte Menschheit, Der Übergang, Der Zweifler og Der Rächer). Disse dramatiske titler antyder, at billedhuggeren Ernst Barlachs værker stod skuespilforfatteren Ernst Barlachs værker nær: også i hans litterære værker forsøger Barlachs figurer møjsommeligt at komme frem til en ny forståelse af verden.

I 1926 begyndte Barlach virkeliggørelsen af sine offentlige mindesmærker for de faldne i 1. verdenskrig. Mindesmærkerne er indtrængende og udtryksfulde. De skildrer ikke krigen som en hellig mission og soldaterne som helte, men i højere grad den ulykke, som en krig bringer med sig. Barlach tog ofrenes parti i sine værker, og derfor fremstod hans kunst allerede i tiden under Weimar-republikken og især under det Tredje Rige som en provokation. Mod slutningen af Weimar-republikken var Barlach udsat for en offentlig og tiltagende aggressiv afvisning af hans kunst, især fra nationalistisk side, og han led stadigt mere under debatterne om hans person og hans kunst.

Efter nationalsocialisternes magtovertagelse gik det ham også stadigt dårligere rent økonomisk - udstillinger og opførelser blev aflyst, ordrerne udeblev, hans kunder så sig nødsaget til at emigrere, og de museumsansatte, der beundrede hans kunst, mistede deres stillinger. I 1937 lod nationalsocialisterne de to mindesmærker "Geistkämpfer" og "Schwebender" nedtage. De brød sig ikke om Barlachs værker, fordi kunstneren i deres øjne skildrede "undermennesker med et østerlandsk præg ", og det uanset at han var rodfæstet i sin nordtyske hjemstavn og beherskede sit håndværk. På udstillingen "Entartete Kunst" (Degenereret Kunst), som blev åbnet den 19. juli 1937 i München, var Barlach dobbelt repræsenteret - både det beslaglagte bind "Zeichnungen" og en bronzestøbning var udstillet.

Ernst Barlachs grafiske værker omfattede i alt 2000 ark. Barlach-forskeren Wolfgang Tarnowski betegner ham, som "en af de største tegnere i det 20. århundrede". Tegneren Ernst Barlach fandt - ligesom billedhuggeren - først relativt sent sin egen stil. De første tegninger og skitser af de senere så berømte tiggerfigurer opstod under Ruslandsrejsen i 1906. De betegner bruddet mellem Barlachs tidlige og senere værker. Barlach tegnede mennesker i bevægelse. Skulpturelle billedforestillinger og fastholdelsen af spontane indfald og erindringer hører også til hans virke som tegner. I mange af hans tegninger tematiserer Barlach modsætningen mellem kønnene, kampen mellem mand og kvinde. Således er hans billeder ladet med spænding. De stærkt betonede konturer, de udtalte diagonaler, inddragelsen af lemmer i den massive fremstilling af kroppen og de tungt faldende klæder er alle karakteristiske for Barlachs tegnestil.

Se også:

Ernst Barlach und das Ehrenmal
"Englen fra Güstrow Domkirke"
"Den vakte"
Mangler
Ernst Barlach og nationalsocialismen
Sommerrejse til Rusland
Verarmte Ernst Barlach
"Vogntog på steppen"
Ernst Barlach 1933

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
imageBiografier