v i m u . i n f o
Deutsche version

Rige Hollændere © sdu

I 2000 og 2001 var der optræk til kraftig utilfredshed blandt unge danske landmænd. De følte, at de var udsat for unfair konkurrence af hollandske købere. Regionsformanden for Sønderjyllands Landboungdom, Peter Jørgensen, forlangte omgående handling af politikerne. Derfor indkaldte han til protestmøde på Gråsten Landbrugsskole. Formålet med mødet var at overbevise regeringen om, at der skulle etableres "… bedre opsparingsmuligheder, så vi kan konkurrere med hollænderne, som kommer med en pose penge hjemmefra."

Også fra landbrugsskolerne blev der rettet kritik mod, at de unge danskere ikke kunne klare sig i konkurrencen med de rige hollændere. Forstanderen på Grindsted Landbrugsskole, Keld Mikkelsen, udtrykte sig retorisk: "Når en hollænder kommer og smider to millioner kroner mere på bordet end en ung dansker, hvad skal jeg så sige til mine elever?".

Opfattelsen om de rige hollandske købere - som fortsat bliver udtrykt - hænger sammen med flere ting. Unge danske landmænd har en interesse i at meddele, at deres muligheder for at slå sig ned som selvstændige landmænd bliver vanskelig på grund af hollandske købere. Landbrugsskolerne har haft en lignende interesse, idet elevernes manglende mulighed for at købe egne gårde kan være med til at afholde unge fra at gå i gang med landmandsuddannelsen. Ejendomsmæglere er interesseret i at opretholde opfattelsen, fordi ideen om kapitalstærke hollandske købere kan tiltrække danske sælgere. Men alle de forskellige interesser gør ikke opfattelsen mere rigtig. Det er få, som har tjent mange penge på at sælge en hollandsk gård.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
lexiconLeksikon