v i m u . i n f o
Deutsche version

Besættelsesøkonomi © sdu

Under besættelsen var Danfoss, Odense Stålskibsværft og andre danske virksomheder i en vanskelig situation. Det var ikke længere muligt at få leveret råstoffer uden at det nazistiske regime var involveret. Det var heller ikke muligt at producere varer til andre end Tyskland og dets vasalstater. På den måde var de danske virksomheder - støttet af den danske regering og Rigsdag - reelt med til at producere for Tyskland under krigen.

Danfoss og Odense Stålskibsværft havde begge det problem, at deres produkter kunne bruges direkte eller indirekte af Wehrmacht. Men det skal understreges, at produktionen var relativt beskeden, og især skibsproduktionen faldt betydeligt under krigen. Og det skal påpeges, at de to virksomheder kun solgte varer, der var sanktioneret af de danske myndigheder. Faktisk opfordrede regeringen de danske virksomheder til at opretholde produktionen bedst muligt.

Andre dele af erhvervslivet producerede varer, som havde mere indirekte betydning for den tyske krigsøkonomi. Det gjaldt især det danske landbrug. Landbruget leverede så meget flæsk, oksekød og smør, at det dækkede de tyske storbyers forbrug i 1-2 måneder om året. Selv om mad ikke kan siges at være egentlig krigsproduktion, så var det uden diskussion det største danske bidrag til Tyskland under krigen.

Siden årtusindskiftet har der været en lang diskussion i Danmark om erhvervslivets produktion under krigen. Den har både været generel men også specifik i forhold til A.P. Møller-selskaberne og Danfoss. Fra mange sider har den nymoralske holdning været, at politikerne og erhvervslivet handlede forkert ved at samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Den opfattelse har blandt andet den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, gjort sig til talsmand for. Andre - især de økonomiske historikere, der de seneste år har beskæftiget sig med emnet - har et noget mere nuanceret syn på forholdene. På den ene side må man erkende, at den danske produktion reelt støttede den nazistiske krig. På den anden side må man også gøre sig klart, at en total afvisning ville have haft helt uoverskuelige følger. For de danske virksomheder, for de danske arbejdere og for hele det danske samfund.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
videoVideo
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationerimageBiografier
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
bibliographyLitteratur