v i m u . i n f o
Deutsche version
grnser politik erhverv samfund kultur havet

Det bne Brev af 8. juli 1846 © sdu

Den 8. juli 1846 sendte Christian VIII et åbent brev til sin svoger, Hertug Christian August af Augustenborg. Med brevet meddelte kongen offentligt, at kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig hørte sammen.

Teknisk set var brevet en juridisk udlægning af, at den danske kongelov også omfattede Slesvig. Der var altså samme arvefølge. Det var et noget tvivlsomt statement, og de politiske signaler var tydelige. Det åbne brev var et frontalangreb på hertugen, der mente at hans egen slægt havde ret til at regere i Slesvig og Holsten. Det var også et direkte angreb på den slesvig-holstenske bevægelses krav om, at hertugdømmerne var udelelige – at de var ”Up ewig ungedeelt”.

Det åbne brev medførte en massiv kritik fra den politiske og økonomiske elite i Slesvig-Holsten. Der blev sendt en stor mængde klageskrifter til København og til Det tyske Forbund, som man forsøgte at få til at gå ind i sagen. Et af klageskrifterne blev skrevet af 9 professorer ved Kiels Universitet – heriblandt Nicolaus Falck – som ville tilbagevise den juridiske vurdering, der lå til grund for det åbne brev. Samtidig sendte de dansksindede slesvigere takkebreve til kongen, fordi han langt om længe havde besluttet sig til deres fordel.

Efter juli 1846 var den nationale konflikt i Slesvig meget tydelig. Kongen havde valgt side, og de deputerede slesvig-holstenere i stænderforsamlingen valgte at boykotte de følgende møder. Det mindskede ikke konfliktniveauet. Der var dog nogenlunde ro frem til udbruddet af Treårskrigen i marts 1848.

Se ogs:

Det bne Brev af 8. juli 1846

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon