v i m u . i n f o
Deutsche version

Familiebade © izrg

I det 19. århundrede badede kønnene skarpt opdelt. I ethvert søbad fandtes på samme tid et "herrebad" og et "damebad"; som regel langt fra hinanden og uden for hinandens synsvidde. I Westerland var der endda tre km imellem dem. Badeforvaltningen kontrollerede - pinligt nøjeregnende og med trussel om straf - at reglerne for benyttelse af dame- og herrebadene blev overholdt.

Helgoland lagde i sæsonen 1900 ud med at åbne et "familiebad", hvilket udløste en hidsig diskussion om for og imod. Efter at Nordsøbadenes Forening havde sendt en "studiekommission" til de belgiske og hollandske søbade for at høre om deres erfaringer, stemte medlemmerne om sagen: bortset fra Büsum og Juist gik alle søbadene ind for familiebade, fordi de imødekom badegæsternes ønsker. Trods betænkelighederne gik det nu også stadigt anstændigt til - det sørgede de strenge badeforordninger for. De forbød ugifte kvinder og mænd adgang til familiebadet og - naturligvis - også, at man medbragte "fotografiske apparater".

Se også:

"Damebadet"
Reglement
Familienbad

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier