v i m u . i n f o
Deutsche version

Bademode © izrg

Uden badesteder, ingen bademode! For at skabe en bademode krævede det dog ikke blot oprettelsen af søbade i Tyskland, men også et publikum, der kunne finde sammen om at aftale reglerne for, hvordan "man" skulle klæde sig passende til badet. På de tyske badestrande var det derfor først i løbet af det 19. århundredes første halvdel, at man kan tale om en bademode med bestemte forestillinger om dette "hvordan". Et billede af, hvad der var tilladt, kan findes i de respektive modetidsskrifter. Her ser man helt igennem stive normer for badepåklædningen: benene måtte i det mindste være fuldstændigt tildækket, nøgne arme var meget vovet og skadeligt for omdømmet. Men samtidigt havde læger allerede i badenes tidlige tid gjort opmærksom på, at badetøj snarere begrænsede den sundhedsmæssige virkning.

Frem til kejserrigets ophør måtte man i det mindste undgå at vise bare ben for ikke at vække offentligt anstød. Det var først i de sidste år op mod 1. verdenskrig, at reglerne begyndte at bløde op. Det kejserlige Tysklands sammenbrud i 1918/19 satte stærke kræfter i gang, også inden for bademoden - "bare knæ" var ikke længere et problem, og på modemesser i Berlin dukkede badedragter op, der ku n lod lidt tilbage at ønske med hensyn til frigjorthed. Et foto af rigspræsidenten i almindelige badebukser var dog stadigt en skandale - også selv om den var iscenesat.

Den hastige udvikling inden for 1920´rnes bademode illustrerer, hvor stærkt det samfundsmæssige pres for en modernisering var blevet, og hvordan det nu slap løs. Der er ikke meget, der bedre viser samfundets splittelse og øvrighedens hjælpeløshed end den såkaldte "Zwickel-Erlass" ("kile-forordningen") fra sommeren 1932, som var embedsmændenes sidste forsøg på at gøre konservative moralforestillinger gældende. Nøgenbadning blev nu forbudt, og badetøjet skulle fremover nærmest kontrolleres med centimetermål. Men også disse retningslinier kunne kun delvist gennemføres. Trenden gik mod det "mindre".

Efter at udviklingen inden for moden nærmest gik i stå under "Det tredje Rige" var det dernæst den hele badedragt - der i 1960?erne gerne måtte være smal i taljen og stropløs - som dominerede moden på de slesvig-holstenske strande, indtil bikinien også her gik sin sejrsgang.

Se også:

Büsum
Reklamefoto
Friedrich Eberts "badefoto" - en politisk kampagne om et par badebukser
Bademode 1867
Zwickelerlass
Nacktbaden
"Nøgenkultur"
En Skandale
Mode som sjofel herrevits
Reklameplakat 1934

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier