v i m u . i n f o
Deutsche version

Stormfloden 1976 © izrg

Den 3. januar 1976 blev vestkysten igen sat på prøve efter "århundredets stormflod" i 1962. Vejrsituationen mindede om den foregående - en orkanlignende storm fra vest. Men blot ti timer inden stormfloden kunne man ikke iagttage nogen særligt truende tegn. Det var først kl.7 om morgenen, at man i det Tyske hydrografiske Institut var sikre på, at en særlig voldsom stormflod var på vej - altså at man måtte frygte vandstande på mindst 3 meter over middelhøjvande.

I løbet af formiddagen trådte katastrofeberedskabet sammen - denne gang advarede radio og fjernsyn uden ophold. Vandstandene toppede mellem kl. 13.30 og 14.30 - en time, før det var forudsagt. Vandstanden oversteg endda niveauet fra 1962 - med 75 cm i Hamborg og 45 i Husum!

Men denne gang udeblev den store katastrofe. Varslingssystemet fungerede, digerne, der var moderniseret efter 1962, holdt stand, og Ejderspærreværket virkede upåklageligt. De nye tilflugtsrum i halligernes huse udfyldte deres mission, og også drikkevandsforsyningen, der nu var forbundet med fastlandet, fungerede. Der opstod imidlertid strømsvigt. Og på Sild gik endnu en del af klinten ved Kampen tabt. Her målte man vindstød af orkanstyrke.

Denne gang var det ikke i syd, det blev farligt, men i Elbmarsken og de steder i nord, hvor det dansk-tyske samarbejde ikke fungerede. Diget mellem Hindenburgdæmningen og Emmerlev Klev på den danske side truede med at bryde sammen, og 75.000 mennesker i lavningen ved Tønder var truet - myndighederne lod derfor Tønder evakuere. I Elbmarsken var de diger truet, der endnu ikke var blevet forstærket og forhøjet. Der opstod to betydelige skadesteder i Kremper marsken, og i Haseldorfer marsk brød digerne sammen. De blev undermineret af vand, der kom ind bagfra. Vandet oversvømmede marsken, og der skete millionskader.

Stormflodens resultat: 20 digebrud, alle på diger, der ikke var forstærket - 16 km dige var svært beskadiget og 23 km middelsvært. Men denne gang var der ingen mennesker, der gik til på grund af stormfloden. I forhold til 1962 var skadesopgørelsen til at bære. Foranstaltningerne til kystsikring - sammenfattet af den slesvig-holstenske delstatsregering i "Generalplan til digeforstærkning, digeafkortning og kystsikring" af 20. december 1963 - havde stået sin prøve. Kun 17 dage senere opstod en ny alvorlig stormflod. Også denne gang gik nogle af Silds klitter tabt, halligerne meldte igen om "Land unter" (oversvømmelse), og der blev evakueret. Mennesker, der netop havde renset deres huse og stalde for slik og slam, kunne begynde forfra. Kampen mod havet er stadig - trods den moderne teknik - besværlig og ofte også uberegnelig.

Se også:

Stormfloden i 1976 på Hallig Hooge
Tilflugtsrum
"Land unter" - Livet på halligerne
De nordfrisiske halliger
Stemmeværket ved Ejderen
Tre kategorier af stormflod
Sylt
Der "Hindenburgdamm"
Sturmflut 1962

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
audio Audio
sourceKilder