v i m u . i n f o
Deutsche version

Adolf-Hitler-Koog © izrg

"Adolf-Hittler-Koog" - det nuværende "Dieksanderkoog" - i Ditmarsken fungerede fra 1935 som fremvisningsmodel for de nazistiske myndigheder. Der kunne nazisterne sætte sig i "den kunstige rede": Det 1.300 hektar store kog var allerede i 1933 inddæmmet af diger. I 1920´erne havde alene pengene manglet til at gøre inddigningen af det brakliggende land færdigt. Afslutningen og indvielsen af byggeriet blev gennemført under en stor propagandaindsats af det nazistiske regime.

Valget af navnet går tilbage til et initiativ af den nazistiske "Ortsgruppenleiter" - en betegnelse for en lokal nazistisk leder - Husen og til en beslutning truffet i sognebestyrelsen i Friedrichskoog. De ville skabe en propagandaeffekt både for partiet og for området. Ideen kom ikke tilfældigt, men var en del af ønsket om at skabe en tidlig nazistisk højborg. Amtmanden for Meldorf, dr. Ernst Kracht og den nazistiske "Kreisleiter" Martin Matthiessen var stærke fortalere, og de videregav forslaget til Regeringspræsidenten, Anton Wallroth.

Byggeriet af Adolf-Hitler-Kog foregik imod al industriel udvikling, idet det blev udført ved håndkraft. Det var for at bekæmpe massearbejdsløsheden. På den måde var der i 1933 beskæftiget 750 mand i kog´et, og de kom overvejende fra Hamborg og Kiel. Nationaløkonomisk set var dette en fuldstændig absurd måde at gøre det på, og lønningerne kom til at udgøre 70 % af de samlede projektomkostninger på fire millioner Reichsmark. Alligevel udlagde de nazistiske myndigheder denne tilbagevenden til håndkraft ideologisk.

Adolf Hitler indviede personligt "sit" 1.300 hektar store kog den 29. august 1935. Hans indvielse blev af Gauleiter Hinrich Lohse og andre højtrangerede nazister opfattet som en afgørende begivenhed. Gennemgangsporten i diget var farverigt udsmykket. SA, SS og "Reichsarbeitsdienst" (RAD) stod æresvagt for Hitlers kolonne, og hagekorsfanen blafrede i den nordtyske vind. Aviserne berettede udførligt og havde trykt særtillæg, hvor Føreren blev vist som "en del af folket". Højdepunktet under indvielsesfesten var nedlæggelsen af grundstenen til "Neulandhalle", som skulle være centrum for det samfundsmæssige liv i kog´et. Med 92 "ildsteder" - sådan blev nybyggernes grundstykker benævnt - blev der i kog´et skabt "en sund blanding af gårdmænd, husmænd, håndværkere og arbejdersteder", som Hitler understregede det i sin indvielsestale. Den slags "nye fællesskaber" opstod langs hele vestkysten.

"Kreisbauernführer" - en nazistisk kredsbondefører - Hans Beeck udvalgte dette kog som "Reichsnährstands" - den nazistiske bondeorganisation underlagt ernærings- og landbrugsministeriet - ansvarsområde. Der blev ikke stillet krav om, at nybyggerne skulle have nogle særlige kvalifikationer. Vigtigere var den "racemæssige egnethed" og at de kunne fremvise et "arierbevis" der gik tilbage til år 1800. "Retningslinjerne for udvælgelsen af og videregivelsen til nye bønder" - som var udstedt af Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Ernærings- og landbrugsministeriet) - udelukkede "ansøgere, som på grund af deres karakteregenskaber kan frygtes at ville medføre ufred i kolonien . Det gælder især ansøgere der tidligere er straffet på grund af legemsbeskadigelse." Beeck bekymrede sig ikke om disse retningslinjer, da han udvalgte en "alten Kämpfer", som ved retten var blevet dømt for legemsbeskadigelse. I 1960 - 15 år efter det nazistiske regimes undergang - hed det sig i et ukritisk 25-års jubilæumsskrift for Dieksanderkoog: Den nazistiske Kreisbauernführer Beeck havde sørget for "absolut renhed inden for det nye fællesskab i kog´et".

Ernst Prinz - der var arkitekt i Kiel - stod for en ensartet "nazistisk opførelsesarbejde" i kog´et. Beboerne bosatte sig i tre forskellige størrelser bondehuse. På grund af tidspresset var det ikke muligt at bygge husene med stråtag, som det ellers var typisk at gøre i området. I stedet blev der benyttet brune hollandske teglsten. De nye bønder måtte i begyndelsen tage til takke med beskedne stuehuse og produktionsbygninger. Også gæstehuset og begge de to skoler blev tilpasset: "Her er en hel udformning fra begyndelsen til enden".

Se også:

Wehrverband
Grundsteinlegung
Adolf Hitler - Ideologie
Zeichnung auf dem Innentitel der nationalsozialistischen Denkschrift zur Landgewinnung „Trutz Blanke Hans“ aus dem Jahr 1936.
Nazistisk landindvinding: iscenesættelse og realitet
Volksnähe
Hitler mit drei "nordischen" Mädchen
Einweihung des "Adolf-Hitler-Kooges"
Neulandhalle

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
quotesCitater
imageBiografier