v i m u . i n f o
Deutsche version

Krigsskibe © sdu

Den mest direkte værftsstøtte er når staten får bygget skibe på landets værfter. Eller når staten direkte ejer værfterne, som det i dag er tilfældet flere steder i Kina. Den statslige skibsproduktion har især haft betydning i Tyskland før Anden Verdenskrig, mens betydningen har været mindre udtalt i Danmark.

Under Kejser Wilhelm II blev krigsflåden opbygget voldsomt. Det var en meget direkte støtte til de tyske værfter, og især i Kiel fik det afgørende betydning. Men det var ikke blot i kejsertiden, at produktionen af krigsskibe havde stor betydning for byen. Både i mellemkrigstiden og under Den Kolde Krig blev der bygget skibe til Marinen på værfterne i Kiel. Det var et vigtigt tilskud til byens beskæftigelse.

I Danmark har staten også fremmet byggeriet af færger og krigsskibe i krisetider. Under krisen fra begyndelsen af 1970´rne valgte staten at få bygget nogle fregatter på værftet i Helsingør og en række færger på Nakskov Skibsværft. Det skulle være med til at redde beskæftigelsen på de kriseramte værfter indtil tiderne blev bedre. Problemet var bare, at krisen ikke drev over. Så da skibene til staten var leveret var ordrebogen tom, og værfterne måtte lukke.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
photosFotos og illustrationer
metainfoForfatterens kommentarer
lexiconLeksikon