v i m u . i n f o
Deutsche version

De tyske børnesoldater © sdu

De tyske børnesoldater

Blandt de dræbte ved det store bombardement af Helgoland i april 1945 var der mange soldater fra antiluftværnsbatterierne. Her var tale om en opgave, der skulle løses fra øens overflade, og derfor savnede de den beskyttelse, som andre fandt i de dybtliggende bunkers.

Soldater er dog næppe det rigtige ord for de flakhjælpere, der skulle betjene antiluftskytset. 150 skoledrenge i 15-17 års alderen var hentet til øen for at hjælpe til ved fronten. Med ”Forordningen vedrørende den tyske ungdoms krigshjælpeindsats i luftvåbnet” fra januar 1943 var der taget hul på anvendelsen af mindreårige til militære opgaver. Næsten 200.000 drenge nåede at gøre tjeneste som flakhjælpere. Efterhånden som krigen nærmede sig sin afslutning, blev mange andre funktioner i forreste linie varetaget af stadigt yngre børn. For dem, der blev soldater i 1945, var den gennemsnitlige overlevelsestid én måned, og halvdelen af dem var 18 år eller derunder.

Gennem en barndom i Hitlerjugend var drengene opdraget til, at det var en pligt og ære at dø for Fører, folk og fædreland. De yngste meldte sig – mere eller mindre frivilligt – og var ofte ivrige efter at få lov til at deltage i kampen for tysk storhed. Men virkeligheden var ikke for børn, og mange nåede aldrig at blive voksne!

På Helgoland var størsteparten af de 116 faldne soldater fra antiluftskytsets mandskab.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater