v i m u . i n f o
Deutsche version

Våbenhvile © sdu

Under Treårskrigen var der to lange perioder med våbenhvile, hvor der var indsat civil administration i hertugdømmerne. I de perioder blev der under internationalt pres forhandlet på livet løs for at finde en politisk løsning på konflikten. Det lykkedes ikke at forhandle sig til fred. Derfor blev krigen vundet af danskerne, efter at Preussen var blevet tvunget til at trække sig ud.

Den 26. august 1848 blev den første våbenhvile indgået i Malmø. På det tidspunkt var hele Slesvig på nær Als og Ærø besat, og Jylland var godt på vej til at blive det. Det var takket være engelsk, svensk og russisk diplomati, at våbenhvileaftalen blev indgået. Frem til den 26. marts 1849 var der en konservativ fællesregering i Slesvig-Holsten. To ministre var valgt af Danmark og to valgt af Preussen, mens Carl Moltke blev valgt i fællesskab. Fællesregeringen kom aldrig til at fungere, og den fik aldrig kontrol over regionen. Et britisk forslag om at dele Slesvig ud fra "sindelag" fik ingen støtte, fordi Frederik VII og regeringen gik ind for et Danmark til Ejderen. Heller ikke fra slesvig-holstensk side var man indstillet på at dele Hertugdømmet.

Efter en periode med nye kampe fra april 1849, blev en ny våbenhvile underskrevet i Berlin den 10. juli 1849. Den slesvig-holstenske side havde igen besat Hertugdømmerne og truede resten af Danmark, og det var igen England og Rusland der pressede Preussen til at indgå våbenhvilen. Samtidig var interessen for at støtte den slesvig-holstenske sag dalende i Berlin.

I våbenhvileperioden var der i Nordslesvig en svensk-norsk og i Sydslesvig en preussisk besættelsesstyrke. De skulle understøtte en bestyrelseskommission med en dansk, en preussisk og en engelsk repræsentant. Holsten blev regeret af et statholderskab bestående af Wilhelm Beseler og Fr. Reventlow-Preetz. Ordningen blev aldrig nogen succes. Især i Sydslesvig var utilfredsheden stor, og politisk og økonomisk vendte man sig helt mod Holsten. Da Danmark og Preussen den 2. juli 1850 indgik en fredsaftale, kunne de danske soldater uden udenlandsk indblanding slå slesvig-holstenerne i løbet af det næste halve år.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

sourceKilder
imageBiografier