v i m u . i n f o
Deutsche version

Duborg © sdu

Den danske realskole i Flensborg - Duborg-Skolen - startede i 1920. Lige siden har den haft afgørende betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. Duborg-Skolen er det sted, hvor dansksindede elever fra hele Sydslesvig samles efter grundskolen.

Skolen flyttede i 1923 til en ny skolebygning på slotsbanken, som var blevet opført for danske midler. Fra begyndelsen var det en privat realskole, hvor eleverne fik mulighed for at øge skolekundskaberne. Under Weimar-republikken var det muligt at undervisningen foregik på dansk - men med mange tysk-timer på skemaet - og den mulighed fortsatte under det nazistiske regime. I perioden 1920-45 var der omkring 4.000 elever, som havde fulgt undervisningen på de danske skoler, men der var en tydelig nedadgående tendens - især under krigen.

Under krigen blev der i Danmark indsamlet fødevarer, som blev sendt til de dansksindede elever på Duborg-Skolen. Landbrugsraadet stod flere gange for, at der blev sendt smør, flæsk og grøntsager af sted til Sydslesvig. Det skyldtes både ægte bekymring for deres ve og vel, men også strategiske overvejelser om betydningen af at vise sin gode vilje.

Efter krigen fik Duborg-Skolen fra midten af 1950´rne tilknyttet et gymnasium. Det er nu muligt at få en studentereksamen på skolen, der både anerkendes af de danske og de tyske skolemyndigheder. Samlet har skolen nu omkring 1.000 elever. Et nyt gymnasium i Slesvig forventes åbnet i 2008, blandt andet fordi gymnasiet på Duborg-Skolen er fuldt belagt.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon