v i m u . i n f o
Deutsche version

Danske Kommunister © sdu

Det danske mindretal i Sydslesvig består af sociale nassere og kommunister. Det var det billede, som lokale slesvig-holstenske nazister forsøgte at male i løbet af 1930´rne. De mente, at socialdemokrater og kommunister var flygtet til Den Slesvigske Forening efter at disse partier var blevet fjernet i 1933. Ved at kalde sig et dansk mindretal kunne disse politiske afvigere modarbejde regimet og planlægge en revolution. Sådan var i hvert fald den lokale nazi-retorik.

Hos de dansksindede foreninger var man meget opmærksomme på faren ved, at tyske venstreorienterede meldte sig ind. Det kunne i værste fald føre til, at mindretallets organisationer blev fjernet. Omvendt måtte ledelsen erkende, at der var et skær af sandhed i påstanden. Ni ud af ti dansksindede i Sydslesvig sympatiserede angiveligt med socialdemokratiet, SPD, og kommunisterne, KPD. Over halvdelen af medlemmerne i den kommunistiske ungdomsbevægelse i Flensborg havde således gået i dansk skole i Sydslesvig.

Det var et faktum, at de dansksindede i Flensborg i vid udstrækning tilhørte arbejderklassen. Det var i de samme sociale kredse, at SPD og KPD havde deres opbakning. I det omfang det var muligt identificerede mange dansksindede sig samtidigt med SPD eller KPD. Da disse partier blev gjort ulovlige, var der nogle der i stedet bakkede mere op bag mindretallet. Men mindretalsledelsen førte en stram kurs, og førte en konsekvent ikke-indblandingskurs. Derfor blev Den Danske Bevægelse aldrig nogen trussel for regimet.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon