v i m u . i n f o
Deutsche version

Interfrisisk samarbejde © sdu

Med de tidlige forsøg på at styrke nordfrisisk kultur opstod der et behov for at trække på andres erfaringer. Ikke mindst aktiviteterne i den hollandske provins Frisland blev et forbillede, og i slutningen af 1800-tallet blev der stadigt hyppigere udvekslet erfaringer mellem Vest-, Øst- og Nordfrisland.

I 1906 udviklede kontakten sig fra brevveksling til personlige møder, og i 1925 samledes den første tværnationale Friser Kongres til gensidig støtte og udveksling af ideer. Fem år senere blev der i Husum oprettet et Friserråd med delegerede fra de tre frisiske hovedområder. Men den tyske besættelse af Holland under 2. verdenskrig satte samarbejdet i stå. Efter krigen blev det dog genoptaget, da friserne på eget initiativ tog et første skridt til nye venskabelige relationer med et af Tysklands nabolande. Friserne var også aktive bidragsydere til det internationale samarbejde ved oprettelsen i 1949 af FUEN til beskyttelse af etniske grupper i Europa. Og i løbet af 1950erne blev det interfrisiske samarbejde konsolideret med genoprettelsen af Friser Kongresserne og Friserrådet.

Det bragte samtidigt de indbyrdes stridende nordfrisiske foreninger sammen. Og Vest- og Østfriserne måtte ind imellem appellere til Nordfriserne om ikke at skade det fællesfrisiske arbejde med deres indbyrdes strid. Som en Vestfriser spurgte i 1952: "Handler det nu om Danmark eller Tyskland eller om Nordfrisland selv?".

Grundlæggende enige blev Nordfriserne ikke, men efterhånden blev de nationalpolitiske uenigheder trængt i baggrunden, og kræfterne rettet mod kampen for at bevare frisisk sprog og kultur.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
imageBiografier