v i m u . i n f o
Deutsche version

Landbrugets forandring

html version
Visual navigation - you need flash player 9 to view this content - or use the text navigation on the page..
Landbruget i Slesvig-Holsten og Syddanmark har i løbet af det 20. århundrede gennemgået en kolossal forandring. Antallet af gårde steg frem til afslutningen af Anden Verdenskrig, for derefter at styrtdykke. Det har haft stor økonomisk, politisk og social betydning for regionen. I første halvdel af århundredet blev der udstykket mange mindre husmandsbrug på begge sider af grænsen. Ønsket var at mange familier på landet skulle kunne forsørge sig selv. Men da mekaniseringen for alvor satte ind fra begyndelsen af 1950´rne, blev de mindste brug hurtigt for små. Siden er der blevet stadigt færre, men større gårde i regionen.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info