v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Tyske flygtninge i Danmark © izrg

Omkring 240.000 tyske flygtninge levede på dansk grund efter 2. verdenskrigs afslutning - de sidste forlod først Danmark i 1949.

Ifølge de danske myndigheder befandt der sig i midten af maj 1945 omkring 238.000 tyske flygtninge i Danmark. De var anbragt i rundt regnet 1.100 lejre og andre indkvarteringer som en følge af den tyske besættelse, som var indledt i april 1940. Ca. halvdelen af flygtningene var kvinder, en tredjedel børn og unge og resten for det meste mænd over 70 år.

Disse flygtninge og titusinder af sårede soldater var blevet bragt fra østområderne over Østersøen til Danmark; enkelte kom også med jernbanen. På Adolf Hitlers befaling fra den 4. februar 1945 havde den tyske flåde evakueret sårede soldater og mange omringede fra Kurland, Østpreussen og Danzig til ikke bare de slesvig-holstenske, men også danske havne; i hvert fald hvis der var plads nok på skibene, for våbentransporterne havde stadigvæk forrang.

Dagligt anløb flere skibe med tusinder, ofte syge og sårede mennesker de danske Østersøhavne. Hvor mange mennesker, der ikke overlevede flugten til Danmark eller døde som direkte følge af strabadserne, vides ikke, men sammenlagt overlevede to millioner ikke volden og strabadserne under flugten fra øst. Omkring 300 indsatte skibe gik tabt på grund af de allieredes modforanstaltninger. Mange flygtninge kom til Danmark med traumer. De havde måttet udholde langt mere end tab af ejendom, arbejde og hjem - ofte også vold, voldtægt og drab. De sovjetiske soldaters forbrydelser kunne opfattes som hævnaktioner efter hundreder af kilometers kørsel gennem russiske egne, der var nedbrændt af tyskerne, men de var alligevel forbrydelser.

De tyske besættelsesmyndigheder, der var ansvarlige for flygtningene, indkvarterede disse i værnemagtslejre og lazaretter. De beslaglagde desuden skoler og andre bygninger for at omdanne dem til - ofte utilstrækkelige - flygtningebeboelser. I Sønderjylland blev mange flygtninge også indkvarteret hos medlemmer af det tyske mindretal eller nationalsocialistisk indstillede danskere. De konkrete levevilkår varierede, men mange flygtninge boede under stærkt uhygiejniske forhold i masselejre, kun nødtørftig forsynet med levnedsmidler. Men de var i sikkerhed.

Efter den tyske kapitulation den 5. maj 1945 afhang flygtningenes skæbne af de allierede, mens den danske regering i første omgang måtte forsørge de flygtninge, der befandt sig i Danmark. De danske myndigheder internerede flygtningene i de allerede eksisterende lejre uden kontakt til den danske befolkning og forsørgede dem nødtørftigt. I juli 1945 stod det klart, at flygtningene som minimum skulle blive i Danmark vinteren over på grund af den utilstrækkelige forsyningssituation i det tidligere Tyske Rige. Derfor indrettede den officielle danske flygtningepolitik sig på en "nødtørftig, men ansvarlig forsørgelse" af tyskerne, uden at lade dem "have det for godt". Flygtningene forblev interneret under bevogtning og bag pigtråd og uden kontakt til den danske befolkning for at forhindre, at de skulle falde til i Danmark. Den største lejr var Oksbøl-lejren ved Esbjerg, som husede omkring 35.000 flygtninge.

De første flygtninge kunne forlade Danmark - for i første omgang at tage ophold i den britiske besættelseszone - i løbet af 1946. I løbet af 1947 aftog de andre zoner også flygtninge fra Danmark, men de sidste flygtninge forlod først landet i februar 1949 efter næsten fire års ophold. Mellem 1953 og 1958 betalte Forbundsrepublikken 160 millioner kroner til den danske stat til dækning af de afholdte udgifter.

Historikeren Karl-Georg Mix har vurderet den officielle danske flygtningepolitik som "human på et lavt niveau". I Danmark bevægede den offentlige holdning til flygtningene sig imidlertid mellem to yderpunkter [mere]: at der var tale om en nødvendig hjælp til nødlidende eller en forkert godmodighed over for de tidligere besætteres familier og heriblandt skjulte krigsforbrydere. Den danske befolknings opførsel udviste en lige så stor variation. Tidligere flygtninge mindes danske vagters aggressive og brutale opførsel, fornærmelser og oplevelsen af ikke at blive betjent i forretningerne. Men de fortæller også om en respektfuld og korrekt omgangstone og stor hjælpsomhed fra dansk side. Størstedelen af den danske offentlighed syntes imidlertid slet ikke at have taget notits af de "uindbudte gæster".

Denne historie hører til følgende emneområder:
Migrationer
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon