v i m u . i n f o
Deutsche version

Det regionale præg © izrg

Emil Noldes billeder er tydeligt præget af hans slesvig-holstenske oprindelse. Dette regionale præg er meget karakteristisk for Noldes kunst.

Der er næppe nogen anden maler, der forbindes så stærkt med nordsøkysten og Slesvig-Holsten som Emil Nolde. Han malede den nordfrisiske himmels uendelige vidder og skyernes, vindens og bølgernes barske spil. Noldes billeder er umiskendeligt præget af hans baggrund. Dette regionale præg udgør et væsentligt særkende i Noldes kunst.

Kunstneren var altid bevidst om, at han kun kunne bevare sin kunstneriske personlighed i sin hjemstavn, og hjemstavnen var for Emil Nolde det landskab, han var vokset op i. Han følte sig hjemme i Nordslesvig, i landet mellem havene. Han hentede mange motiver og temaer for sin kunst i sin hjemegn. Nolde malede de stråtækte huse på de gamle diger, gårdene på værfterne, bøndernes haver med deres kulørte blomster, det vide marsklandskab med den høje himmel, havet, landsbyscenerne, men også bybilleder fra Flensborg og Sønderborg. I sine billeder gav Nolde udtryk for sin tilknytning og nærhed til hjemstavnen i de mange farver. Hjemstavnen gav maleren sikkerhed og identitet. For Nolde skabte den en samklang mellem den indre og den ydre verden og gav ham en fortrolighed med menneskerne.

Hans nordslesvigske oprindelse havde dog også indflydelse på kunstnerens nationalistiske sindelag, eftersom han voksede op i et grænseområde. Han var allerede som barn meget bevidst om sin nationalitet. Senere følte han sig helt klart som tysk kunstner.

I NS-tiden blev den nordfrisiske hjemstavn et tilflugtssted for Nolde. Tilbud om at emigrere, selv til nabolandet Danmark, afviste han. Emil Nolde blev - trods bandlysning og maleforbud - i Seebüll, fordi hjemstavnen hele livet igennem forblev vigtig for kunstneren.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Emil Nolde
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer