v i m u . i n f o
Deutsche version

"Völkische" litteratur © izrg

Kendte slesvig-holstenske forfattere fra hjemstavnskunstbevægelsen hørte til nationalsocialismens åndelige banebrydere.

Allerede lang tid inden den nationalsocialistiske magtovertagelse i 1933 fandtes der et ret tæt bånd mellem nogle slesvig-holstenske forfattere og den ideologisk baserede nationalistiske verdensopfattelse og den politik, den udmøntede sig i. Denne forbindelse blev endnu stærkere fra 1936 med oprettelsen af digterkredsen fra Eutin ("Eutiner Dichterkreis"), en af NS- statens vigtigste litterære foreninger. Kendte slesvig-holstenske forfattere fra den såkaldte hjemstavnskunstbevægelse hørte til blandt nationalsocialismens åndelige banebrydere. Her kan nævnes Julius Langbehn fra Nordslesvig, Adolf Bartels fra Ditmarsken og - i mindre omfang - Gustav Frenssen.

Hjemstavnsdigtningen - der havde eksisteret siden midten af det 19. århundrede - med dens ofte fordringsløse naturdigte, lystige teaterstykker og enkelt opbyggede fortællinger var øjensynligt elsket af sit publikum som politisk og ideologisk harmløs underholdning. Men alligevel var de idylliske billeder af et harmonisk ordnet, landligt fællesskab som i "de gode gamle dage" som modsætning til et ensomt, umoralsk liv i den moderne industriby - lovprisningen af det enkle liv på landet over for angsten for storbyens uhyre - fremstillingen af enkle strukturer og løsninger i stedet for en beskrivelse af de mangesidede politiske og samfundsmæssige sammenhænge og enkeltskæbner - alt sammen udtryk for en bestemt verdensopfattelse og et værdisystem, som blev formidlet i mange af hjemstavnsdigtningens værker. Derfor kunne denne litteratur også anvendes til politiske formål - også selv om hjemstavnsdigtningen naturligvis stadigt omfattede talrige ideologisk uskyldige værker.

Julius Langbehns bog, "Rembrandt als Erzieher" - der i 1890 udkom med henvisning til en anonym forfatter: "von einem Deutschen" - forherligede en "tysk inderlighed". Den udviklede sig til en vidt udbredt teoretisk lærebog for det nationalistiske opbrud - i senere oplag blev jøder betegnet som "pest og kolera". I kølvandet på denne udgivelse fulgte en række forfattere, der nu forsøgte at skabe en slags "stamme-litteratur". Hver stamme og hver religion skulle i sin egen litteratur fremstille det regionalt særegne, men samtidigt tydeliggøre, hvad der udmærkede disse stammer som en del af det tyske fællesskab. Denne litteratur havde som mål at skabe regional og national selvbevidsthed og at udgrænse alle fremmede.

Disse værker fra hjemstavnskunstbevægelsen sværgede til genskabelsen af forgangne tiders livsbetingelser som et mål for fremtiden. "Hjemstavnen" var modbilledet til en meningsløs politisk nutid. Dens figurer stod som repræsentanter for bestemte verdensopfattelser, og deres karakteregenskaber lod sig ofte aflede af "stammeegenskaberne". Hjemstavnskunstbevægelsens kendetegn var foruden denne landbo-romantik og kærlighed til hjemstavnen også en fanatisk antisemitisme.

Kritikeren og digteren Adolf Bartels var en del af hjemstavnskunstbevægelsen. Han agiterede for den nationalistiske racisme, og for ham var litterære kvaliteter udelukkende racebestemte. Bartels´ roman "Die Ditmarscher" (1898) betonede denne stammes særlige bevidsthed. Den hjemstavnsforbundne læser kunne også genfinde sig selv i Gustav Frenssens bestseller "Jørn Uhl" (1901), i hvilken en ung landmand kæmper for sin uafhængighed. Gustav Frenssen, først præst i Ditmarsken og senere en særdeles succesrig forfatter, udviklede sig fra midten af 1920´rne til en åben antisemit og til sidst til overbevist tilhænger af nationalsocialismen - i 1940 publicerede han sin retfærdiggørelse af jødeforfølgelserne.

Efter nationalsocialisternes magtovertagelse i januar 1933 fordrede og fremmede NS-kulturpolitikken den "naturlige skønhed" og "renhed", f.eks. i form af realistisk, heroisk kunst, der var knyttet til "hjemstavnen og jorden", arbejdet og de "nordiske mennesker". Denne "Blut- und Boden"- ideologi med dens anti-moderne dvælen ved jorden, landbolivet, racerenhed og "nordisk klarhed" blev i et vist omfang snart omsat i hjemstavnskunstbevægelsens litteratur. Nu fik slesvig-holstenske forfattere som Bartels, Frenssen eller Hans Friedrich Blunck stor succes. Blunck - nationalist, men ikke racist - deltog som en række andre forfattere, overvejende fra Slesvig-Holsten, fra 1936 i digterkredsen fra Eutin.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Litteratur
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
metainfoBelletristik
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier