v i m u . i n f o
Deutsche version

H.C. Andersens Odense © sdu

I H.C. Andersens levetid ændrede Odense sig markant. Det havde han selv et klart blik for. Han kunne udefra iagttage de forandringer, der skete mellem sine besøg i byen. Indtil midten af århundredet blev flere og flere mennesker stuvet sammen i husene inden for den gamle bykerne. Det betød kummerlige forhold for mange familier, og H.C. Andersens familie var blandt de værst stillede.

I H.C. Andersens levetid ændrede Odense sig markant. Det havde han selv et klart blik for. Han kunne udefra iagttage de forandringer, der skete mellem sine besøg i byen. Livet igennem kom han jævnligt til Odense, og han vurderede udviklingen i forhold til, hvad der skete andre steder – især i København.

Da Andersen blev født var der godt 5.000 indbyggere i Odense, og antallet var i 1850 fordoblet til ca. 11.000. Byen fortsatte med at vokse, og i 1880 boede der knap 21.000 mennesker. Det satte den gamle købstad under pres. Indtil midten af århundredet blev flere og flere mennesker stuvet sammen i husene inden for den gamle bykerne. Det betød kummerlige forhold for mange familier.

Danmark var på den tabende side under Napoleonskrigene, og det gik særligt ud over de fattige i byerne. I Odense var der mange enlige kvinder, og der var mange forældreløse børn. Altså mange mennesker, der levede under samme vilkår som barnet Hans Christian. En række stiftelser og legater havde til formål at afhjælpe den værste nød i byen. Men det forslog ikke ret meget, når der antallet af fattige og hjælpeløse blev ved med at stige.

Mange af de gamle huse fra H.C. Andersens barndom eksisterer fortsat. Besøgende kan således stadig få et indtryk af, hvordan byen så ud på den tid. Men det er alligevel svært at danne sig et ordentligt indtryk af den fattigdom, som prægede Odense i begyndelsen af 1800-tallet. Især fordi der er en uendelig stor modsætning til i dag, hvor husene i H.C. Andersen Kvarteret er meget smukt restaurerede.

Fra midten af 1800-tallet voksede Odense ud af den gamle middelalder-bykerne. Den vigtigste grund var, at en særlig købstadstold blev fjernet i 1851. Tidligere skulle handlende betale afgift af de varer, som blev fragtet ind og ud af byen. Derfor var Odense som andre danske købstæder fysisk indhegnet. I sidste halvdel af århundredet voksede byens areal voldsomt, og der blev bygget nye virksomheder og nye boliger uden for den gamle bygrænse. Det var sammen med forbedrede økonomiske forhold med til at formindske den sociale nød i byen.

I ”Mit Livs Eventyr” fra 1855 har H.C. Andersen beskrevet den forandring, som Odense havde gennemgået fra han var barn. ”Odense selv, i mine tidligste Barndomsdage, var en ganske anden By end nu, da den er fløiet Kjøbenhavn foran med Gadebelysning, Drikkevand og Gud veed hvad! den Gang var man der, troer jeg, hundrede Aar tilbage; da herskede her endnu en Mængde Skikke og Brug, som allerede længst vare forsvundne i Hovedstaden”. Gadebelysningen og det rindende vand var forbedringer, som virkelig betød noget for indbyggerne. De bedre sanitetsforhold betød bl.a., at Odense stort set slap uden om den store koleraepidemi i 1853 – i modsætning til andre danske byer. Gamle normer og skikke var under opbrud, og en moderne tidsalder var i fremvækst. Det havde H.C. Andersen også et klart blik for.

I 1867 oplevede H.C. Andersen den store ære, at blive hædret af Odense by. Der blev afholdt en stor fest den 6. december på Odense Rådhus, hvor 250 fremtrædende borgere var til stede. Dermed blev der sluttet en ring for hans forhold til byen. Han forlod den som en fattig dreng, og vendte tilbage som byens stolte søn. Andersens liv kan sammenlignes med hans eventyr ”Den Grimme Ælling”. Han forvandlede sig fra den grimme ælling til en smuk svane.

Denne historie hører til følgende emneområder:
H.C. Andersen
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

sourceKilder