v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Efterkrigstidens historieskrivning © sdu

Efter krigen er der skrevet en række lokal- og regionalhistoriske bøger om Syddanmark og Slesvig-Holsten. Til gengæld har regionen fået beskeden betydning i den nationale historieskrivning.

I efterkrigstiden har Slesvig-Holsten og Syddanmark haft beskeden betydning i den nationale historieskrivning. Slesvig-Holsten blev allerede i slutningen af 1800-tallet sendt ud i periferien af tysk nationalhistorie, men med en vis opblomstring i den nazistiske periode. For Sønderjyllands vedkommende var det først efter krigen, at landsdelens centrale nationalhistoriske betydning aftog.

En konsekvens af det er, at historieskrivningen om Slesvig-Holsten og Syddanmark har fået mere lokal- eller regionalhistorisk karakter. På den tyske side er der gennem mange årtier skrevet regionalhistorie i og om delstaten. Både som delstudier af konkrete og specifikke emner, eller som større synteseprægede værker. Kendetegnende er det, at den historie der skrives i Slesvig-Holsten normalt vedrører delstatens formelle enhed. Det vil sige at historie om perioden frem til 1864 – i hvert fald i princippet – også omfatter det nuværende Sønderjylland. Og at delstatens historie efter 1946 også omfatter Lübeck.

Der er ikke skrevet noget sammenhængende om region Syddanmark. Det skyldes ikke bare, at regionen er en ny konstruktion. Det skyldes også, at der i Danmark traditionelt skrives lokalhistorie – fx Odense Bys Historie – regionalhistorie – især om Sønderjylland – eller nationalhistorie, hvor de enkelte landsdele inddrages efter behov. Men der skrives ikke historie om én større samlet region som for eksempel de gamle amter Ribe, Sønderjylland, Vejle og Fyn.

Det er kendetegnende, at historieskrivningen så at sige standser ved landegrænsen. I de nyere fremstillinger om Slesvig-Holstens historie, er den sydlige del af Danmark stort set fraværende. I hvert fald når det gælder perioden efter 1864. I stedet holdes den historiske forandring i delstaten op imod Tysklands historie. Tilsvarende er det i Danmark. I historiske fremstillinger om Danmark og Sønderjylland er det meget beskedent, hvad der skrives om den nordlige del af Tyskland. Med mindre det er om det tiden før 1920 eller om det danske mindretal i Sydslesvig. Konsekvensen er, at mange mennesker i det nordlige Tyskland ved langt mere om Bayerns historie end de kender til den historiske udvikling nogle få kilometer mod nord. Tilsvarende er den danske viden om Slesvig-Holstens historie meget beskeden.

Det er naturligvis en generalisering. I de senere år er der skrevet et par afhandlinger, som sammenligner de økonomiske konsekvenser af grænseflytningerne i 1864 og 1920 for det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Det har også gennem en del år været almindeligt, at danske og tyske historikere har bidraget med artikler og kapitler til antologier udgivet på den modsatte side af grænsen. Men som vist i dette projekt, så er der en lang række historiske emneområder, som det ville være naturligt undersøge i et fælles syddansk – slesvig-holstensk perspektiv.

Der er en stor folkelig historieinteresse på begge sider af grænsen. Også for den lokale og regionale historie. Forlaget Wachholtz har gennem årene udgivet en stribe bøger om slesvig-holstensk historie, og flere er blevet solgt i store oplag. Det gælder især ”Geschichte Schleswig-Holsteins” udgivet i 1996 og ”Schleswig-Holstein Lexikon” fra 2006. De er blevet solgt i flere tusinde eksemplarer. Samtidig udgiver forlaget det vigtigste faghistoriske tidsskrifte Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteiniche Geschichte og skriftrækken Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins. Senest er der også andre forlag som Boyens i Husum, der publicerer mere populærhistoriske bøger om delstaten.

I Danmark har der gennem mange år været en række historiske foreninger, som publicerer bøger og artikler om lokale og regionale emner. Bedst kendt er Historisk Samfund for Sønderjylland, der gennem årene har udgivet talrige meget kvalificerede bøger om landsdelens historie. Herfra udgives også Sønderjysk Månedsskrift og Sønderjyske Årbøger. Tilsvarende har der gennem mange år været historiske foreninger for Ribe, Vejle og Fyns amter, som løbende publicerer historiske bøger og årbøger fra de respektive områder. Foreningerne er tæt forbundet med museer og arkiver, som også i væsentlig grad står for at levere indholdet.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Historiekultur
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
multimediaMultimediemodul
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
bibliographyLitteratur