v i m u . i n f o
Deutsche version

Kanaler og kanalsejlads © sdu

Kielerkanalen er et vigtigt kendetegn for Slesvig-Holsten, og det er den mest trafikerede kunstigt anlagte kanal i verden. Tidligere blev Ejder-kanalen regnet som et af verdens vidundere, men den og Elbe-Lübeck-kanalen har i dag minimal betydning.

Over hele Tyskland har kanaler været vigtige transportveje gennem århundreder. De er blevet brugt til at transportere mennesker og til at fragte gods. I Slesvig-Holsten er der tre hovedkanaler; Ejder-kanalen (Slesvig-holstenske Kanal), Elbe-Lübeck-kanalen og Kieler-kanalen (Nord-Ostsee-kanalen). Af dem har den sidste fortsat en vigtig funktion som fragtforbindelse, mens de to øvrige har mistet deres økonomiske betydning. Kanalerne spiller en rolle i den nordtyske selvforståelse, og de kan betragtes som en art erindringssteder.

Ejder-kanalen er den ældste af de tre. Den blev åbnet i 1784, og var i datiden et meget imponerende byggeri. Et ”Wunder der Welt” som det blev udtrykt af forfatteren August Henning. Kanalen er næsten 34 km lang, har seks sluser og den forbinder Ejderen ved Voorde med Kielerfjorden ved Holtenau. Med Ejderkanalen – eller Slesvig-Holstenske Kanal som den hed frem til 1853 – var det muligt at sejle fra Østersøen til Nordsøen uden at skulle runde Skagen. Samtidig fik kanalen stor betydning for områdets byer, især Kiel, Rendsborg og Tönning. Økonomien i projektet var ved at slå bunden ud af den danske statskasse. Omkostningerne til byggeriet tog mere end halvdelen statens samlede skatteindtægter i 1784.

Der er i dag et lidt romantisk billede af Ejder-kanalen. Det hænger sammen med, at der er mange smukke landskaber og byer langs kanalen. Det kan også hænge sammen med den maleriske rejsebeskrivelse fra 1881 skrevet af Paul Verne. Beretningen blev skrevet i anledning af, at den kendte franske forfatter Jules Verne sejlede gennem kanalen.

I slutningen af det 19. århundrede var der behov for en ny og bedre kanal, fordi Ejderkanalen var blevet overhalet af skibsudviklingen. Den var blevet for lille til at tage de moderne skibe. Derfor gik man i gang med at bygge en ny kanal i 1887. Kielerkanalen – eller Nord-Ostsee-Kanal som den kaldes på tysk – blev åbnet i 1895. Den går fra Elbens munding ved Brunsbüttel til Holtenau. Kanalen var en stor teknisk bedrift, og den blev planlagt gennem mange år.

Der var store interesser i at skabe en effektiv vandvej mellem Østersøen og Nordsøen. Interesserne var både økonomiske og militære. Stifteren af Carlshütte, Marcus Hartwig Holler, foreslog allerede i 1850’rne at der skulle graves en ny og bedre kanal. Han var interesseret i at der kunne anløbe store skibe ved jernfabrikken. Også andre virksomheder i Holsten havde klare økonomiske fordele ved at kanalen blev gravet. Da Slesvig-Holstein fra 1867 blev en preussisk provins havde kansleren, Otto von Bismark, store militære interesser i kanalen. Kiel var det forenede Tysklands vigtigste krigshavn, og en effektiv kanal til Nordsøen havde høj prioritet.

Selv om de militære interesser oprindelig var de vigtigste, så har den civile trafik på kanalen fået den største betydning. Det er Verdens mest trafikerede kunstigt anlagte kanal, og den spiller selvsagt en stor rolle forståelsen af Slesvig-Holsten. Det gælder både i forhold til den slesvig-holstenske befolknings eget syn på området, men især på hvordan andre opfatter delstaten.

Den sidste kendte kanal i Slesvig-Holsten er Elbe-Lübeck-kanalen. Den 62 km lange kanal blev åbnet i 1900 af Kejser Wilhelm II og hed frem til 1936 Elbe-Trave-kanalen. Det skyldes at den løber fra Lauenburg ved Elben til Trave ved Lübeck. Kanalen kan besejles af skibe op til 1200 tons, og den havde i de første år økonomisk succes. Godstransporten steg fra ca. 250.000 tons i 1901 til næsten 1.400.000 tons i 1912. Frem til Anden Verdenskrig steg både antallet af skibe og mængden af gods, men siden er kanalens betydning for fragt af gods faldet bort. Det skyldes at den blev for lille til de stadigt større skibe. Sejltiden på kanalen er desuden betydeligt længere, end den tid det tager at sende varer på en lastbil. I stedet er der mange fritidssejlere der benytter kanalen, fordi den forbinder Holland-Belgien med Østersøen.

Kanalernes betydning i Slesvig-Holsten er faldende. Der passerer fortsat mange skibe gennem Kielerkanalen, men mange moderne skibe er for store til at sejle gennem kanalen. Derfor har det gennem flere år været diskuteret gennem flere år.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Infrastruktur
Fiskeri og søfart
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer