v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Hollandske landbofamilier i Sydvestjylland © sdu

Siden slutningen af 1980´rne er omkring 5-600 hollandske landmænd flyttet til Danmark med deres familier. Over halvdelen bor i det sydvestlige Jylland, hvor de fylder meget i lokalsamfundene. På få år er det lykkedes de fleste familier at blive en integreret af deres nye hjemland. Samtidig står de for en betydelig del af den danske produktion af mælk.

Inden for de seneste årtier er mange hollændere flyttet til Danmark for at drive landbrug. Ved årtusindeskiftet var der 5-600 familier, der havde slået sig ned i Danmark. Af dem boede mere end halvdelen i det sydvestjyske område. Det var især de første, som valgte at bosætte sig her, mens et stigende antal senere har valgt at flytte længere op i Jylland. Det er dog kendetegnende, at der stort set ikke er nogen, som har slået sig ned på Øerne.

Den samlede gruppe af hollandske landbofamilier i Danmark er beskeden i forhold til andre indvandrergrupper. Men deres økonomiske og sociale betydning er til gengæld stor. Landmændene står for mere en tiendedel af landets samlede produktion af mælk. På den måde bidrager de kraftigt til eksportindtægterne, og de er med til at skabe arbejdspladser inden for forædlingsindustrien. Det skal også tages i betragtning, at familierne bor i meget tyndtbefolkede områder af Danmark. Derfor spiller de en stor rolle i mange lokalsamfund i Jylland - økonomisk og socialt.

Næsten alle de hollandske landmænd producerer mælk. Den vigtigste grund til at de er flyttet til Danmark er, at mælkekvoten er betydeligt billigere her end i Holland. I 2005 skulle der i Danmark investeres omkring 2,5 mio. kr. i mælkekvoter på en normal bedrift med en årlig produktion på 750.000 kg. mælk. I Holland ville en tilsvarende kvote have kostet omkring 12 mio. kroner. Samtidig er landbrugsjorden i Danmark meget billigere end i Holland, hvor det ofte ikke er muligt at købe mere jord til at udvide bedriften.

En anden vigtig grund til at de hollandske familier har valgt Danmark er, at det ligger tæt på. Både geografisk og mentalt. Sprogene ligner hinanden og humoren er næsten den samme. Desuden er der en tryghed ved det danske samfund og mulighederne for at modtage hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Andre hollændere vælger at rejse til Canada, USA, New Zealand eller Østeuropa, hvor der kan købes langt større gårde for pengene. Det er derfor - som udtrykt af en hollandsk ejendomsformidler i Danmark - "… de fattige hollændere der flytter til Danmark."

I Danmark er der gennem årene blevet dannet en række forestillinger om de hollandske familier, der er kommet til. En opfattelse er, at de har mange penge med fra salget af en gård i Holland. En anden opfattelse er, at der bliver knoklet hårdt på gårdene og at landmændene "… bringer madpakken med i stalden …", fordi de er derude hele dagen. En tredje opfattelse er, at familierne lukker sig inde i sig selv på gården, uden at blande sig i aktiviteterne i lokalområdet.

Af de tre forestillinger er nummer to mere korrekt end de to andre. Landbruget er det centrale for de familier, som flytter til Danmark. Derfor bruges der megen energi på at opbygge og udvide produktionen. Det normale er at manden og kvinden begge arbejder på gården, og at børnene hjælper til efter skoletid. Det er hovedsageligt er yngre familier, der er i en opbygningsfase når de kommer til Danmark. Samtidig skal man tage højde for, at de hollandsk ejede gårde typisk en del større end gennemsnittet for danske mælkegårde.

Der er en klar tendens til, at familierne tager mere del i det sociale liv i lokalområdet efter nogle år i Danmark. Når de er kommet lidt ovenpå på gården, og når de har fået knyttet nogle kontakter til naboerne. Arbejdsfællesskab med naboer og indbydelser til hinandens familiefester og sammenkomster er vigtige sociale kontakter for mange familier. En anden meget vigtig mulighed for integration er via børnene. Næsten alle de hollandske familier havde flere mindreårige børn, da de kom til Danmark. Gennem børnene har forældrene fået kontakt med andre forældre i børnehaver, skoler og idrætsklubber. Samtidig har børnene meget hurtigt lært at tale dansk, og det har igen hjulpet på forældrenes sprogkundskaber.

Næsten alle familierne har udtrykt tilfredshed med at bo i Danmark. De forventer også at blive boende her resten af livet. Der er dog også på det seneste flere, der har valgt at sælge gården og flytte tilbage til Holland eller til andre lande. En del har følt, at landbruget i Danmark nu er lige så presset som i Holland. Derfor har de valgt at bryde op.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Migrationer
Landbrugets forandring
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
lexiconLeksikon