v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Landbrugets forædlingsindustri © sdu

Siden afslutningen af Anden Verdenskrig er antallet af mejerier og slagterier styrdykket. Hvor der før krigen var små mejerier spredt ud over hele regionen, er der kun ganske få tilbage. Antallet af slagterier er også gået voldsomt tilbage, især i Syddanmark, hvor der i 1930´rne var et slagteri i de fleste større byer.

Industrien der forarbejder landbrugets varer har forandret sig meget betydeligt i løbet af det 20. århundrede. Det hænger i høj grad sammen med de ændringer, som har fundet sted inden for landbruget. I Danmark er sammenhængen meget tæt, fordi landmændene gennem andelsselskaber fortsat ejer de fleste mejerier og slagterier.

Antallet af mejerier og slagterier steg meget kraftigt omkring år 1900 og i de følgende årtier. Det var en følge af, at produktionen af animalske landbrugsvarer steg. Det var især tilfældet i Syddanmark, og i mindre grad i Slesvig-Holsten. Det hænger sammen med, at produktionen af mælk og svinekød var højere i dansk landbrug end i det slesvig-holstenske.

Antallet mejerier toppede i løbet af 1930´rne, hvor der samlet var omkring 1.700 mejerier i Danmark. Heraf var knap 30 % at finde i det syddanske område. Hovedparten var lokale andelsmejerier, der modtog mælk fra egnens bønder. Sådan var billedet frem til efter afslutningen på Anden Verdenskrig, og derefter begyndte de små mejerier at blive nedlagt.

I Slesvig-Holsten var antallet af mejerier en del lavere, fordi det hovedsageligt var i den østlige del, at der blev produceret mælk. På geesten og på vestkysten var der forholdsvis få malkekøer, og derfor var der ikke så mange mejerier.

Fra begyndelsen af 1960´rne gik antallet af mejerier stærkt ned. De blev nedlagt i en lind strøm, og i 2005 var der kun 24 tilbage i hele Danmark. Mejerierne er blevet uhyre specialiserede, og kun få laver både smør, ost og konsummælk. Blandt de mejerier der laver smør er der kun fire tilbage i hele Syddanmark. Det skal sammenholdes med, at omkring 40 % af den danske mælkeproduktion sker i dette område. Det er langt billigere at fragte mælken mange kilometer i tankbiler til stormejerier, end det er at holde en masse små mejerier kørende.

I enhver dansk flække er der en mejeribygning. Arkitektonisk set er det ofte meget smukke bygninger, som præger billedet i landsbyerne. Eller det vil sige, at det gjorde de. Mejeribygningerne har i dag andre formål, og de kan være svære at genkende. En del er blevet overtaget af industri- og håndværksvirksomheder, mens andre er omdannet til boliger. Der er dog også mange af de gamle mejerier, som står tomme og forfalder, mens andre igen er blevet revet ned. Med dem er også en vigtig del af den nyere kulturhistorie gået tabt.

Billedet med slagterier er nogenlunde tilsvarende, men knap så dramatisk. I Slesvig-Holsten er de fleste svin og kreaturer hele tiden blevet slagtet på slagterier i området nær Hamborg. I Syddanmark blev der som i resten af landet etableret en række svineslagterier, og de fleste større byer havde i begyndelsen af 1930´rne mindst et slagteri. De fleste blev nedlagt eller slået sammen fra slutningen af 1960´rne og i de følgende 10-20 år. I midten af århundredet var der 27 større eller mindre svineslagterier i det sydlige Danmark, mens der i dag kun er otte tilbage. Heraf er fem små private slagterier. Tidligere var flere tusinde mand beskæftiget ved slagterierne i de større byer som Odense, Kolding og Esbjerg. I dag er der kun nogle få tusinde arbejdspladser tilbage i hele regionen.

Andelsselskabet Nordmilch er i dag det største tyske mejeriselskab, og det har en meget stor markedsandel i Tyskland. Billedet svarer til det danske. I Danmark har andelsselskabet ARLA opnået et fuldstændigt monopol på markedet for mælkeprodukter. På verdensplan har de ti største mejeriselskaber en samlet markedsandel på omkring 70 % af forbruget, og billedet i EU er endnu værre.

Et lignende billede gør sig gældende med hensyn til slagteriselskaber. I Danmark udfører Danish Crown over 90 % af alle svineslagtninger, og virksomheden har bredt sig til det nordlige Tyskland med et slagteri i Oldenburg. På begge sider af den dansk-tyske grænse er slagterierne og slagteriarbejderne presset fra øst. Mange arbejdere fra Østeuropa har fået arbejde, og slagterierne er truet af at blive outsourcet til områder, hvor lønnen er lavere end i Danmark og Slesvig-Holsten.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Landbrugets forandring
Industriel strukturforandring
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

imageBiografier