v i m u . i n f o
Deutsche version

Danfoss © sdu

Historien om Danfoss er fortællingen om en af de største danske erhvervssucceser i det 20. århundrede. Virksomheden på Nordals har haft meget stor betydning - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Historien om Danfoss er enestående i Danmark. Det er en fortælling om "den anden industrialisering" og om overgangen fra landbrugs- til industrisamfund. Derfor er det mere end blot en beskrivelse af en lokal virksomhed på Nordals. Det er en fortælling om forandringen i det danske samfund i sidste halvdel af det 20. århundrede.

Mads Clausen stiftede i 1933 "Dansk Køleautomatik og Apparat Fabrik". Det var først i 1946 at virksomheden ud fra ordene "Danmark" og "fosse" kom til at hedde Danfoss. Fra starten lavede virksomheden køleventiler, der var kopieret efter amerikanske produkter. Det gav hurtig succes, fordi Danmark i 1930´rne førte en meget stram importpolitik, hvor det var svært at få lov til at købe industrivarer i udlandet. Clausen stod i 1933 selv for alt - fra kundekontakt til produktudvikling - og først i 1935 blev de første fire medarbejdere ansat. Frem til 1940 lykkedes det at udvikle 37 nye produkter, hvoraf mange først kom i produktion efter krigen. Det gjaldt blandt andet radiatortermostaten, som blev en af virksomhedens største salgssucceser.

Under krigen steg Danfoss´ salg af ventiler markant. Det hang mest sammen med, at eksporten til tyskbesatte lande i Europa - og til Sverige og Spanien - steg betydeligt. Ved årtusindskiftet var der en diskussion blandt danske historikere om Danfoss-ventiler havde været brugt i tyske kampvogne. Uenigheden gik på, om ventilerne ad forskellige omveje var havnet i de tyske tanks - ikke om Danfoss havde solgt direkte til Wehrmacht.

Efter krigen udviklede virksomheden sig for alvor. Fra begyndelsen af 1950´rne gik salget kraftigt op, og antallet af medarbejdere steg voldsomt. Hvor der i 1950 var omkring 500 medarbejdere, var der i 1960 godt 5.000 og i 1971 ca. 10.000. Langt de fleste var beskæftiget på Als, fordi hele produktionen frem til 1956 fandt sted i Danmark. Først derefter begyndte Danfoss at producere i udlandet, startende med en kompressorfabrik i Flensborg og senere i en række forskellige lande rundt om i Verden. I 2006 var der knap 21.000 medarbejdere i Danfoss-koncernen, hvoraf omkring 6.000 var beskæftiget i Danmark. Der var da en omsætning på næsten 20 mia. kr. og en indtjening på omkring 1 mia. kr.

Danfoss´ kraftige vækst har sat sine tydelige spor på og omkring hovedkontoret i Nordborg. I takt med at produktionen og beskæftigelsen steg, så voksede arealet med produktionsbygninger. Mads Clausen startede på loftet i forældrenes stuehus, og i 1935 blev det såkaldte "hønsehus" bygget i haven. Det var en lille træbarak, som i 1947-48 blev suppleret med en 4.500 m² barakbygning, der tidligere havde været brugt til at huse tyske flygtninge i Esbjerg. Op gennem 1950´rne og 1960´rne blev der bygget flere egentlige fabrikshaller, og den karakteristiske 11-etager høje administrationsbygning var færdig i 1961. I dag er der omkring 250.000 m² kontor- og produktionsarealer på fabrikken ved Nordborg.

Også rundt omkring fabrikken blev landskabet ændret markant. Der var et stort behov for boliger til de mange nye Danfoss-medarbejdere. Det hang sammen med, at de fleste medarbejdere måtte flytte til nærområdet i forbindelse med, at de fik arbejde på fabrikken. Fra starten var Mads Clausen helt bevidst om behovet for at bygge boliger. Han var aktivt involveret i at der blev etableret andels- og udlejningsboligforeninger, lige som han gav støtte til medarbejdere, der valgte at bygge hus.

Danfoss har også haft stor betydning for regionens generelle udvikling. Mads Clausen benyttede fra starten en række forskellige underleverandører i stedet for at foretage produktionen selv. Han har også støttet medarbejdere, som har ønsket at starte egen virksomhed. Det er blandt andet sket ved, at han har givet ordrer til tidligere medarbejderes nystartede virksomheder. Dertil kommer at andre har valgt at etablere sig i området, fordi der i forvejen var industriudvikling.

På den måde har Danfoss haft afgørende betydning for Als, Sønderjylland og det sydlige Danmark. Virksomheden har været med til at ændre samfundet, og den har sikret levebrødet til mange tusinde mennesker. Blandt de ansatte på fabrikken men også på andre virksomheder i regionen. Samtidig har den været med til at ændre landskabet "fra land til by".

Denne historie hører til følgende emneområder:
Historiske innovationer
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationervideoVideo
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier