v i m u . i n f o
Deutsche version

Odense Staalskibsværft © sdu

Odense Staalskibsværft er det sidste store skibsværft, der er tilbage i Danmark. Det har gennem alle årene været et "husværft" for A.P. Møller - Mærsk. At det fortsat er i drift hænger sammen med innovation, produktudvikling og automatiseret skibsproduktion.

Odense Stålskibsværft er det sidste store skibsværft, der er tilbage i Danmark. De øvrige er blevet lukket siden midten af 1980´rne. Det hænger sammen med, at værftet er en slags "husværft" for ejeren, A. P. Møller - Mærsk. Samtidig har det været gennem en voldsom udvikling. Der bygges meget store og avancerede skibe i Odense, og produktionen er gennem årene blevet rationaliseret og effektiviseret.

Det var skibsrederen A. P. Møller, der i 1918 etablerede stålskibsværftet i Odense. Han mente det var naturligt at have et værft tilknyttet rederivirksomheden, og han tjente i forvejen lidt ekstra ved at handle med skibe. Værftet blev bygget med to beddinger på en langtidslejet grund ved Odense Kanal. A.P. Møller var eneejer, fordi D/S Svendborgs bestyrelse var imod at støtte en konkurrent til værftet i Svendborg.

Årene frem til den tyske besættelse af Danmark i 1940 var kendetegnet ved store udsving. Der blev lavet 81 nybygninger, og af dem aftog de to A.P. Møller-rederier 29. Op gennem 1920´rne lykkedes det at skabe et økonomisk grundlag for værftets eksistens, så i 1927 så ejeren meget positivt på dets fremtid.

Da den økonomiske krise satte ind i begyndelsen af 1930´rne var det tæt på at trække tæppet væk under virksomheden. Efter at Anna Mærsk blev afleveret i begyndelsen af maj 1932 lå produktionen stille i næsten et år. Og da der igen kom gang i skibsbyggeriet krævede A.P. Møller, at der blev gennemført radikale ændringer. Han var træt af at skulle dække værftets store årlige underskud. Derfor skulle værftet udvikle produktionen, så det kunne påtage sig vanskelige tekniske opgaver. Missionen lykkedes, og fra slutningen af årtiet var Odense Stålskibsværft kendt for at producere kvalitetsskibe.

Under krigen mistede A.P. Møller en betydelig del af sin tonnage, og havde - som andre rederier - et stort behov for nye skibe efter krigen. Det fik stor betydning for skibsværftet, som i perioden 1946-1956 byggede 40 nye skibe. Heraf blev halvdelen leveret til moderselskabet.

Efterkrigstiden har været kendetegnet ved en meget kraftig skibsudvikling. Både fragt- og tankskibene er blevet mange gange større, og det fik betydning for skibsbyggeriet ved Odense Kanal. I sidste halvdel af 50´rne blev omkring 40 % af skibstonnagen i Danmark bygget i Odense, men det var ikke muligt at udvide produktionen med flere beddinger. Og skibene blev efterhånden for store til at de kunne sejle i kanalen.

Derfor blev det nye værft i Lindø indviet i 1959. Det kunne bygge skibe, der var 4-5 gange større end værftet i Odense. De første år på Lindø-værftet var meget besværlige. Produktiviteten var lav, arbejdstempoet utilfredsstillende og forsinkelserne mange. Der var et anstrengt forhold mellem medarbejderne og ledelsen, og i 1962 var der ni uvarslede strejker. Det fik A. P. Møller til at udsende "Et borgerligt ord", hvor medarbejderne fik en alvorlig opsang.

Efter den problematiske start kom det til at gå bedre. Også selv om betingelserne for den europæiske værftsindustri gennem årene har været dårlige. Fra midten af 1960´rne blev der foretaget store investeringer, der skulle gøre værftet mere produktivt, så det kunne klare sig i forhold til konkurrencen fra Japan, Korea og Kina. Det er lykkedes i den forstand, at det har overlevet frem til i dag. Der er flere grunde til, at værftet mod alle odds fortsat er i drift, men fire hovedpunkter kan fremhæves: 1) Rationaliseret produktion, 2) serieproduktion af skibe, 3) veluddannede og stabile medarbejdere og 4) A.P. Møller - Mærsk har været hovedaftager og garant.

I løbet af 1990´rne er der opkøbt flere udenlandske værfter, især i Baltikum. En stor del af den arbejdskrævende produktion foretages her, og hele skibsmoduler fragtes til Lindø for at blive samlet og monteret. For A.P. Møller - Mærsk har værftet en værdi, fordi det udvikler nye skibstyper, der har været med til at sænke fragtomkostningerne. Derfor har moderselskabet - modstræbende - indtil videre accepteret at dække værftets driftsunderskud.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Værfter
Historiske innovationer
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
multimediaMultimediemodul
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer

imageBiografier
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer
bibliographyLitteratur