v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Den europæiske påvirkning © sdu

Udviklingen i Slesvig-Holsten var i årene før Treårskrigen meget påvirket af, hvad der skete rundt om i Europa. Revolutioner i Paris i 1830 og 1848 spredte sig til andre europæiske hovedstæder, for til sidst at nå frem til Danmark og Hertugdømmerne.

Udviklingen i Slesvig-Holsten blev i årene op til Treårskrigen påvirket af, hvad der skete andre steder i Europa. Flere gange udbrød uroligheder i Paris, og som bredte sig resten af kontingentet. Det fik direkte betydning for hertugdømmerne, hvor kravet til større selvstændighed i forhold til Danmark blev stærkere. I 1848 var der en række liberale revolutioner i Europa, og især udviklingen i Wien, Berlin og København fik betydning for konflikten i Slesvig.

I juli 1830 var der optøjer i Paris, som var vendt mod den reaktionære konge, Charles X. Uroen førte til, at kongen blev smidt ud af landet. Efterfølgeren, Louis Philippe, indførte et konstitutionelt monarki med øget indflydelse til borgerskabet. Lignende borgerlige uroligheder fulgte en række steder i Europa, blandt andet i en række tyske stater som Sachsen, Braunschweig, Kurhessen og Hannover. Kravet var forfatninger med liberalt indhold, og en liberalt orienteret tysknational bevægelse voksede frem.

I Slesvig og Holsten var der ikke umiddelbart grobund for nogen revolution. Alligevel voksede kravet om øget selvstændighed i forhold til Danmark. Uwe Jens Lornsen udgav i november 1830 pjecen ”Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein”, som blev central for den slesvig-holstenske bevægelse. Pjecen var tydeligt inspireret af den liberale tyske Burschenchaft-bevægelse, som agiterede for samling af de tyske stater med frie forfatninger.

I 1840 bredte der sig i Frankrig et krav om, at den naturlige grænse mod øst gik langs Rhinen. Regeringen sendte tropper til Alsace, og Rhinkrisen spidsede til. Krisen førte ikke til egentlige krigshandlinger, men den bevirkede at den tysknationale bevægelse vandt frem. En afledt effekt var, at slesvig-holstenismen fra begyndelsen af 1840´erne fik en tysknational drejning. Rhinkrisen havde på den måde betydning for, at det nationale spørgsmål fik stigende betydning i hertugdømmerne.

At kræfter i Holsten agiterede for Tysklands enhed med holstensk deltagelse var der ikke noget overraskende i. Set fra dansk side var det et langt større problem, at ledende kræfter i Slesvig krævede, at også dette hertugdømme blev en del af et samlet Tyskland.

I europæisk historie er 1848 kendt som et revolutionsår. Igen var det i Paris, at det hele startede. I februar og marts spredte folkelige opstande sig i hurtigt til resten af kontinentet. Revolutioner i forskellige tyske stater fandt sted i marts måned med yderliggående liberale krav om frie forfatninger, pressefrihed og forenings- og forsamlingsfrihed. Desuden blev der stillet krav om et fælles tysk parlament. Et andet vigtigt kendetegn ved urolighederne i foråret 1848 var, at kampen for national selvbestemmelse var afgørende mange steder.

Slesvig-Holstens kamp for løsrivelse fra Danmark var altså ikke enestående i Europa. I midten af marts 1848 var der optøjer og kampe i Berlin og Wien – hovedstæderne i Preussen og Østrig. Der blev åbnet for liberale ministre i regeringerne, og i Østrig blev der givet løfte om en helstatsforfatning. Den preussiske konge, Friedrich Wilhelm IV tilsluttede sig kravet om oprettelsen af en tysk nationalstat. På den måde blev de radikale krav nedtonet, ligesom de nationale frihedsbevægelser blev nedkæmpet mange steder i Europa.

Kongeriget Danmark var også berørt af uroen i Europa i 1848. Liberale stillede i marts 1848 krav om en fri forfatning for Danmark og Slesvig, og den 21. marts gik et folkeoptog i ro og orden til kongen med dette krav. Optoget var stærkt påvirket af revolutionerne i andre europæiske lande, men den danske konge valgte at afgive sin enevældige magt uden kamp. Denne beslutning fik direkte konsekvens i hertugdømmerne. Den provisoriske slesvig-holstenske regering valgte den 24. marts at foretage et kup mod fæstningen i Rendsborg. På den måde fik udviklingen i Europa i foråret 1848 direkte betydning for udbruddet af Treårskrigen.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Nationale tanker
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier