v i m u . i n f o
Deutsche version

Mennesker og havet © izrg

 

Nord- og Østersøen har helt åbenbart påvirket livsbetingelserne for regionens befolkning - i fortiden og i nutiden. På den ene side opfatter kystbefolkningen havet som en trussel, og sammenstødet med naturen er gået ind i dens kollektive bevidsthed som en "kamp". På den anden side har mennesket økonomisk udbytte af havets umådelige rigdomme - det tjener som kilde til føde og råstoffer, som transportvej og rekreativt område, og det skaber arbejdspladser. Fiskeri, skibsbygning og skibsfart, (bade)turisme, kystsikring og flådestationerne er forskellige aspekter af denne nære forbindelse mellem regionen og havet.

På mange områder - som skibsbygning, fiskeri eller kystsikring - kan dette forhold udtrykkes i tal og data. Her er den tætte forbindelse mellem de menneskelige aktiviteter og selve havet åbenlys. Men dette forhold går langt ud over de rent forretningsmæssige sammenhænge. Hvis vi går ud fra, at miljø og natur også påvirker menneskenes tankegang og handling, så betyder det blandt andet, at mennesker, der dagligt beskæftiger sig med skibe, har et særligt forhold til havet, der rækker ud over selve arbejdet. Eller sagt på en anden måde: De, der bygger skibe eller tager til søs, tænker også på havet bagefter. Denne "mentale dialog" med havet ses også på mange andre af livets områder. Den har altid haft sin indvirkning på menneskenes forhold og deres sociale fællesskab. Dette bliver særligt tydeligt på Slesvig-Holstens vestkyst: her har kystbefolkningen på grund af deres respekt og angst for naturkræfterne givet Nordsøen et navn - "Blanke Hans". Landvinding og digebyggeri - den livsvigtige beskyttelse mod Nordsøen - har i århundreder bestemt fællesskabets liv og sammenhold bag digerne.

Tegnene på, at menneskene beskæftiger sig med Nord- og Østersøen på mangfoldige måder, rækker langt tilbage i fortiden. Befolkningens kulturelle hukommelse har bevaret mindet om talrige historiske begivenheder, som f.eks. vikingerne i Hedeby, hansestæderne eller den store "Mandränke" (manddrukning) i 1362. Eventyr og sagn, der beretter om klabautermænd eller havmænd eller om nedsunkne steder som Rungholt, vidner om, at havet har næret menneskenes fantasi fra tidernes morgen. Og så flyder historiske begivenheder, overtro og folkelig overlevering ofte sammen, som i tilfældet med piraten Klaus Störtebeker. De overleverede - og gang på gang tilpassede - erindringer om disse hændelser, epoker og figurer er stadigt betydningsfulde og stærke i regionen. Nu til dags drager turistindustrien nytte af dem med store arrangementer som Slesvigs "Vikingedage" eller Eckernfördes "Piratdage".

Havets indvirkning på menneskene kan ikke uden videre måles. Nord- og Østersøen lader sig snarere mærke på alle mulige måder og med alle menneskelige sanser. Således giver kunstnere - det være sig malere, musikere eller forfattere - udtryk for deres samhørighed med havet gennem deres værker, og de lader sig inspirere af det: bølgerne, vinden, stranden, himlen, lyset, luften - alle disse forhold taler til menneskene på en særlig måde. Når millioner af badegæster hvert år tilbringer deres (ikke altid kun solbeskinnede) ferier ved Nord- og Østersøen og der søger naturoplevelser, rekreation og afslapning, kan det også kun forklares med havets "magiske" tiltrækningskraft.

Titlen "Mennesket og havet" åbner for mange fortolkninger. Her vil vi forsøge at spørge, hvor meget Nord- og Østersøen betyder for befolkningens liv mellem de to have. Det følgende drejer sig altså om "mentalitetshistorie". Et vanskeligt begreb, der også er omstridt inden for videnskaben, som - når det anvendes i forbindelse med så stort et emne som "havet" - omfatter praktisk talt alle hjørner af menneskelig tankegang og adfærd. For både mentalitet og identitet opstår gennem tankeprocesser og behersker i udpræget grad de personlige og samfundsmæssige tænkemåder, indstillinger, værdinormer og handlemønstre.

En grundig behandling af emnet vil sprænge rammerne for denne side, og den skal derfor udelukkende foretages ved hjælp af nogle udvalgte eksempler fra de sidste 1500 år af den jyske halvøs historie. Vores begrundede udvalg - det kunne også have set anderledes ud - omfatter vigtige historiske begivenheder, men også et stort antal personlige indtryk, som rejsende og kunstnere har samlet sig ved Nord- og Østersøen i de forgangne århundreder.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Mennesker og havet
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
multimediaMultimediemodul
videoVideo
imageBiografier
lexiconLeksikon
bibliographyLitteratur